Заседание №8 от 11.05.2016 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2015-2019 > ...

Заседание №8 от 11.05.2016 г.

Публикуван на 05.05.2016 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №8


Публикувани на 19.05.2016 г., 20.05.2016 г., 25.05.2016 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №8

icon-pdf Протокол от заседание №8

icon-pdf Решения от заседание №8

icon-pdf Приложения към решения от заседание №8

icon-pdf Поименно явно гласуване по решение №307-8

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №8


icon-pdf Публикация на протокол №8 в печатни издания