Заседание №9 от 28.06.2016 г.

Начало > Заседания на Общински съвет мандат 2015-2019 > ...

Заседание №9 от 28.06.2016 г.

Публикуван на 23.06.2016 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №9


Публикувани на 06.07.2016 г., 07.07.2016 г., 08.07.2016 г., 11.07.2016 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №9

icon-pdf Протокол от заседание №9

icon-pdf Решения от заседание №9

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №9

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание №9


icon-pdf Публикация на протокол №9 в печатни издания