Заседание №14 от 20.12.2016 г.

Начало > Заседания на Общински съвет > ...

Заседание №14 от 20.12.2016 г.

Публикуван на 15.12.2016 г.

icon-pdf Проект за дневен ред на заседание №14


Публикувани на  29, 30, 31.12.2016 г.

icon-pdf Дневен ред на заседание №14

icon-pdf Протокол от заседание №14

icon-pdf Решения от заседание № 14

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 14 – част 1
zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 14 – част 2

icon-pdf Eлектронно гласуване от заседание № 14


icon-pdf Публикация на протокол №14 в печатни издания