Втори ден продължава заседанието на Общинския съвет във Варна

DSC01119В 9:00 часа в зала „Пленарна“ продължава заседание №20 на Общинския съвет във Варна.  Във втория ден съветниците ще обсъдят предложения за отпускане на еднократни здравни и социални помощи за нуждаещи се варненци. Финансовото подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми, на които им предстоят инвитро процедури, също ще бъде предмет на разглеждане.

Съветниците ще изберат делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Те ще решат също така кой да оглави постоянната комисия по социални дейности и жилищна политика в местния парламент. Двете места останаха овакантени, след като д-р Лидия Маринова беше избрана за депутат в 46-то Народно събрание.

В дневния ред фигурира и разглеждане на отчет на председателя на Общинския съвет за дейността на местния парламент и неговите комисии за първото шестмесечие на тази година.

Предвидено е заседанието да приключи с дискусия с гражданите.