Обяви и съобщения

Начало > ...

Обяви и съобщения

15.01.2022 г.


Общински съвет-Варна обявява конкурс за избор на органи за управление на публичните предприятия – еднолични акционерни дружества и еднолични дружества с ограничена отговорност


15.01.2022 г.


Общински съвет-Варна обявява конкурс за избор на управители на общинските лечебни заведения