Обяви и съобщения

Начало > ...

Обяви и съобщения


icon-pdf Крайно класиране на кандидатите на конкурс за възлагане на управлението на  “Диагностично-консултативен център “Чайка” ЕООД

Публикувано на 06.02.2018 г.

icon-pdf Списък на допуснатите кандидати до трети етап на конкурс за възлагане на управлението на  “Диагностично-консултативен център “Чайка” ЕООД

Публикувано на 29.01.2018 г.

icon-pdf Списък на допуснатите кандидати до втори етап на конкурс за възлагане на управлението на  “Диагностично-консултативен център “Чайка” ЕООД

Публикувано на 19.01.2018 г

icon-pdf Общински съвет – Варна обявява конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество – лечебно заведение  “Диагностично-консултативен център “Чайка” ЕООД

Публикувано на 07.12.2017 г.