Конкурс за избор на органи за управление на публичните предприятия – еднолични акционерни дружества и еднолични дружества с ограничена отговорност

Начало > ...

Конкурс за избор на органи за управление на публичните предприятия – еднолични акционерни дружества и еднолични дружества с ограничена отговорност


icon-pdf Публична покана на Общински съвет – Варна за конкурс за избор на органи за управление на публичните предприятия – еднолични акционерни дружества и еднолични дружества с ограничена отговорност

       icon-pdf ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в обявена конкурсна процедура за избор на управител/член на Съвет на директорите

       icon-pdf ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 20 от Закона за публичните предприятия

       icon-pdf ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия

Публикувани на 15.01.2022 г.


icon-pdf  Списък с допуснати и недопуснати кандидати до писмена част на конкурс за избор на органи за управление на публичните предприятия – еднолични акционерни дружества и еднолични дружества с ограничена отговорност

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ:

– подаването на концепциите за развитието на предприятието се подава лично и в електронен формат /на посочен e-mail или електронен носител/ от лицето-кандидат или упълномощено от него лице

-подаването става в информационния център на Община Варна

– при подаване на концепциите трябва да предоставите входящ номер на заявлението за участие в обявената конкурсна процедура

Публикувано на 14.03.2022 г.


icon-pdf  Списък с допуснатите кандитати до устна част на конкурс – “ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД

icon-pdf  Списък с  недопуснатите кандитати до устна част на конкурс – “ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД

icon-pdf  Списък с  допуснатите кандитати до устна част на конкурс – „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“ ЕАД

icon-pdf  Списък с  недопуснатите кандитати до устна част на конкурс – „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“ ЕАД

icon-pdf  Списък с  допуснатите кандитати до устна част на конкурс – „ОБРЕДИ“ ЕООД

icon-pdf  Списък с  недопуснатите кандитати до устна част на конкурс – „ОБРЕДИ“ ЕООД

icon-pdf  Списък с  допуснатите кандитати до устна част на конкурс – „ПАЗАРИ“ ЕАД

icon-pdf  Списък с  недопуснатите кандитати до устна част на конкурс -„ПАЗАРИ“ ЕАД

icon-pdf  Списък с  допуснатите кандитати до устна част на конкурс – „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕАД

icon-pdf  Списък с  недопуснатите кандитати до устна част на конкурс -„УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕАД

icon-pdf  Списък с  недопуснатите кандитати до устна част на конкурс -„СТАДИОН СПАРТАК“ ЕАД

Публикувани на 26.04.2022 г.


Устната част от конкурса – интервю за избор на органи за управление на публичните предприятия – еднолични акционерни дружества и еднолични дружества с ограничена отговорност ще се проведе в сградата на Община Варна, находяща се на административен адрес гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 43 на ет.3, стая 303, при следния график:

icon-pdf  График за провеждане на устната част от конкурса – „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД

icon-pdf  График за провеждане на устната част от конкурса – „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“ ЕАД

icon-pdf  График за провеждане на устната част от конкурса – „ПАЗАРИ“ ЕАД

icon-pdf  График за провеждане на устната част от конкурса – „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕАД

icon-pdf  График за провеждане на устната част от конкурса – „ОБРЕДИ“ ЕООД

Публикувани на 27.04.2022 г.


Публикувани на 16.05.2022 г.