Приемен ден на председателя на ОбС-Варна

Христо ДимитровПредседателят на Общински съвет – Варна Христо Димитров има приемен ден всеки трети четвъртък от месеца. Записването се извършва на тел. 052 820 028 или по имейл: hdimitrov@varna.bg.

Пред инж. Димитров гражданите могат да представят своите сигнали, запитвания, предложения, по които Общинският съвет е компетентен да вземе отношение. Необходимо е при записването те да обявят казуса, с който искат да запознаят председателя на местния парламент. За по-добра оперативност и ефективност е желателно и да изпращат подробности по казуса на посочения имейл.

Срещите се осъществяват в кабинета на председателя на третия етаж в сградата на Община Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 43.