Решения на Общински съвет – Варна мандат 2019-2023

Начало > ...

Решения на Общински съвет-Варна

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Варна могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им. Решения относно приемане, изменение или отмяна на подзаконови нормативни актове могат да се обжалват неограничено във времето.

Пълният набор от материали можете да намерите към всяко заседание в секция Заседания на Общински съвет


Публикувани на 04.07.2024 г.

icon-pdf Решения от заседание № 12 от 27.06.2024 г.

       icon-pdf Приложение към решение №244-2(12)27.06.2024

       icon-pdf Приложение към решение №245-2(12)27.06.2024

       icon-pdf Приложение към решение №251-2(12)27.06.2024

       icon-pdf Приложение към решение №254-3(12)27.06.2024


Публикувани на 05.06.2024 г.

icon-pdf Решения от заседание № 11 от 30.05.2024 г.

       icon-pdf Приложение към решение №185-2(11)30.05.2024 г.

       icon-pdf Приложение към решение №187-2(11)30.05.24 г.

       icon-pdf Приложение към решение №193-3(11)30.05.2024 г.

       icon-pdf Приложение към решение №210-4(11)30.05.2024 г.

       icon-pdf Приложение към решение №211-4(11)30.05.2024 г.

       icon-pdf Приложение към решение №212-4(11)30.05.2024 г.

       icon-pdf Приложение към решение №213-4(11)30.05.2024 г.

       icon-pdf Приложение към решение №214-5(11)30.05.2024 г.

       icon-pdf Приложение към решение №215-5(11)30.05.2024 г.

 


Публикувани на 30.04.2024 г.

icon-pdf Решения от заседание № 10 от 25.04.2024 г.

      icon-pdf Приложение към решение №168-3(10)25.04.24 г.

      icon-pdf Приложение към решение №169-3(10)25.04.24 г.

      icon-pdf Приложение към решение №173-5(10)25.04.24 г.

       icon-pdf Приложение към решение №177-7(10)25.04.24 г.

       icon-pdf Приложение към решение №178-7(10)25.04.24 г.

       icon-pdf Приложение към решение №179-7(10)25.04.24 г.


Публикувани на 02.04.2024 г.

icon-pdf Решения от заседание № 9 от 28.03.2024 г.

     icon-pdf Приложение към решение №142-3(9)/28.03.2024 г.

     icon-pdf Приложение към решение №143-3(9)/28.03.2024 г.

     icon-pdf Приложение към решение №145-4(9)/28.03.2024 г. – отпускане на помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности.

     icon-pdf Приложение към решение №146-4(9)28.03.2024 г. – НЕотпускане на помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности.

     icon-pdf Приложение към решение №147-5(9)28.03.2024 г. – отпускане на помощи за лечение

     icon-pdf Приложение към решение №148-5(9)28.03.2024 г. – НЕотпускане на помощи за лечение

     icon-pdf Приложение към решение №149-5(9)/28.03.2024 г. – отпускане на финансови средства – асистирана репродукция

     icon-pdf Приложение към решение №150-5(9)28.03.2024 г. – НЕотпускане на финансови средства – асистирана репродукция


Публикувани на 19.03.2024 г.

icon-pdf Решения от заседание № 8 от 11.03.,12.03.2024 г.

     icon-pdf Приложение към решение №115-3(8)/11.03.,12.03.2024 г.

     icon-pdf Приложение към решение №116-4(8)/11.03.,12.03.2024 г.  – Бюджет 2024 г.

     icon-pdf Приложение към решение №116-4-11(8)/11.03.,12.03.2024 г. – Икономическа рамка за 2024 г. по договор за обществен превоз на пътници

     icon-pdf Приложение към решение №119-5(8)/11.03.,12.03.2024 г.

     icon-pdf Приложение към решение №120-5(8)/11.03.,12.03.2024 г.

     icon-pdf Приложение към решение №121-5(8)/11.03.,12.03.2024 г.

     icon-pdf Приложение към решение №122-5(8)/11.03.,12.03.2024 г.


Публикувани на 06.03.2024 г.

icon-pdf Решения от заседание № 7 от 29.02.2024 г.

         zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 7


Публикувани на 28.02.2024 г.

icon-pdf Решения от заседание № 6 от 21.02.2024 г.

        icon-pdf Приложение към решение № №-75-1621.02.2024


Публикувани на 30.01.2024 г.

icon-pdf Решения от заседание № 5 от 25.01.2024 г.

       icon-pdf Приложение към решение № 61-2(5)25.01.2024 г.

        icon-pdf Приложение към решение № 68-5(5)25.01.2024 г.


Публикувани на 10.01.2024 г.

icon-pdf Решения от заседание № 4 от 04.01.2024 г.

        icon-pdf Приложение 1 към решение №47-2(4)04.01.2024 г.


Публикувани на 12.12.2023 г.

icon-pdf Решения от заседание № 3 от 07.12.2023 г.

        icon-pdf Приложение 1 към решение №46-4-3(3)/07.12.2023 г.

        icon-pdf Приложение 2 към решение №46-4-3(3)/07.12.2023 г.

        icon-pdf Приложение 3 към решение №46-4-6(3)/07.12.2023 г.


Публикувани на 20.11.2023 г.

icon-pdf Решения от заседание №2 от 13.11.2023 г.