Графици на комисии

Начало > ...

График на заседанията на комисиите

ДАТАЧАСКОМИСИЯ
24.06.2019 г. /понеделник/
10:00 ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”
24.06.2019 г. /понеделник/
10:30 Вр.К “Структури и общинска администрация”
24.06.2019 г. /понеделник/11:00 ПК „Социални дейности и жилищна политика"
24.06.2019 г. /понеделник/12:30ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“
24.06.2019 г. /понеделник/13:30ВрК "Опазване и възпроизводство на околната среда"
24.06.2019 г. /понеделник/14:00ПК „Финанси и бюджет“
24.06.2019 г. /понеделник/15:00Вр.К „Правна комисия"