Графици на комисии

Начало > ...

График на заседанията на комисиите

ДАТАЧАСКОМИСИЯ
22.04.2019 г. /понеделник/10:00 ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”
22.04.2019 г. /понеделник/11:00ПК „Финанси и бюджет“