Графици на комисии

Начало > ...

График на заседанията на комисиите

ВАЖНО!!! Заседанията на комисиите ще се провеждат онлайн и могат да бъдат наблюдавани в YouTube канал на Общински съвет-Варна

ДАТАЧАСКОМИСИЯ