Графици на комисии

Начало > ...

График на заседанията на комисиите

ДАТАЧАСКОМИСИЯ
21.01.2019 г. /понеделник/14:00 ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”
22.01.2019 г. /вторник/09:00 ПК “Благоустройство и комунални дейности”
22.01.2019 г. /вторник/11:00ПК “Социални дейности и жилищна политика”
22.01.2019 г. /вторник/14:00 ПК “Наука и образование”
23.01.2019 г. /сряда/10:00 ПК „Култура и духовно развитие”
23.01.2019 г. /сряда/13:00 ПК „Младежки дейности и спорт"
23.01.2019 г. /сряда/14:00ПК „Здравеопазване“
24.01.2019 г. /четвъртък/09:00 ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност”
24.01.2019 г. /четвъртък/10:00 ПК “Собственост и стопанство”
24.01.2019 г. /четвъртък/12:00ПК „Транспорт“
24.01.2019 г. /четвъртък/13:30Вр.К „Правна комисия"
24.01.2019 г. /четвъртък/14:30ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“
25.01.2019 г. /петък/
12:30 Вр.К “Структури и общинска администрация”
25.01.2019 г. /петък/13:00ПК „Финанси и бюджет“
ЗАЛА "ВАРНА"