Графици на комисии

Начало > ...

График на заседанията на комисиите

ДАТАЧАСКОМИСИЯ
22.01.2018 г. /понеделник/14:00ПК “Социални дейности и жилищна политика”
23.01.2018 г.
/вторник/
09:00Съвместно заседание ПК “Собственост и стопанство” и Вр.К „Правна комисия"
23.01.2018 г.
/вторник/
10:00ПК „Култура и духовно развитие“
23.01.2018 г. /вторник/11:00 ПК „Младежки дейности и спорт"
23.01.2018 г. /вторник/14:00ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”
24.01.2018 г.
/сряда/
09:00 ПК “Собственост и стопанство”
24.01.2018 г.
/сряда/
10:30ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“
24.01.2018 г. /сряда/
14:00 ПК “Наука и образование”