Графици на комисии

Начало > ...

График на заседанията на комисиите

ДАТАЧАСКОМИСИЯ
20.09.2018 г. /четвъртък/13:30ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“
20.09.2018 г. /четвъртък/14:30 ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места”
20.09.2018 г. /четвъртък/16:00ПК “Социални дейности и жилищна политика”
21.09.2018 г. /петък/
09:30 ПК “Собственост и стопанство”
21.09.2018 г.
/петък/
11:00ПК „Финанси и бюджет“
21.09.2018 г.
/петък/
14:00ПК „Здравеопазване“