Графици на комисии

Начало > ...

График на заседанията на комисиите

ДАТАЧАСКОМИСИЯ
23.02.2024 г. /петък/
10:00ПК „Транспорт“
23.02.2024 г. /петък/11:00 ПК “Собственост и стопанство”
23.02.2024 г. /петък/
14:00 ПК “Архитектура и градоустройство”
26.02.2024 г. /понеделник/10:00 ПК „Култура и духовно развитие”
28.02.2024 г. /сряда/15:00 ПК „Обществен ред, сигурност и безопасност на движението“