Графици на комисии

Начало > ...

График на заседанията на комисиите

ДАТАЧАСКОМИСИЯ
18.06.2024 г. /вторник/13:30 ПК “Наука и образование”
19.06.2024 г. /сряда/10:00 Вр.К “Структури и общинска администрация”
20.06.2024 г. /четвъртък/09:00 ПК „Култура и духовно развитие”
20.06.2024 г. /четвъртък/14:00 ПК “Благоустройство и комунални дейности”
21.06.2024 г. /петък/10:00 ПК “Собственост и стопанство”
21.05.2024 г. /петък/ 15:00 ПК „Младежки дейности и спорт"