Графици на комисии

Начало > ...

График на заседанията на комисиите

ДАТАЧАСКОМИСИЯ
25.11.2021 г. /четвъртък/ 11:30Вр.К „Изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна”
- ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ