Видеоархив

Начало > ...

Видеоархив мандат 2023-2027

Заседание на Общински съвет-Варна №11 от 30.05.2024 г. след обед

Видеоархив мандат 2023-2027

Заседание на Общински съвет-Варна №11 от 30.05.2024 г. преди обед

Видеоархив мандат 2023-2027

Заседание на Общински съвет-Варна №10 от 25.04.2024 г. 

Видеоархив мандат 2023-2027

Заседание на Общински съвет-Варна №9 от 28.03.2024 г. 

Видеоархив мандат 2023-2027

Заседание на Общински съвет-Варна №8 от 12.03.2024 г. след обед

Видеоархив мандат 2023-2027

Заседание на Общински съвет-Варна №8 от 12.03.2024 г. преди обед

Видеоархив мандат 2023-2027

Заседание на Общински съвет-Варна №8 от 11.03.2024 г. след обед

Видеоархив мандат 2023-2027

Заседание на Общински съвет-Варна №8 от 11.03.2024 г. преди обед

Видеоархив мандат 2023-2027

Заседание на Общински съвет-Варна №7 от 29.02.2024 г. след обед

Видеоархив мандат 2023-2027

Заседание на Общински съвет-Варна №7 от 29.02.2024 г. преди обед

Видеоархив мандат 2023-2027

Заседание на Общински съвет-Варна №6 от 21.02.2024 г. след обед

Видеоархив мандат 2023-2027

Заседание на Общински съвет-Варна №6 от 21.02.2024 г. преди обед

Заседание на Общински съвет-Варна №5 от 25.01.2024 г.

Заседание на Общински съвет-Варна №4 от 4.01.2024 г.