Проекти на нормативни актове мандат 2023-2027

Начало > ...

Проекти на нормативни актове мандат 2023-2027

В този раздел се публикуват проекти на нормативни актове на основание чл.26, ал.3 от ЗНА. Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дават мнения и становища относно проект на нормативен акт в 30-дневен срок, считано от датата на публикуването на проекта.

Предложения от кмета на община Варна се публикуват и на Портала за обществени консултации


icon-pdf Предложение от групата на “Продължаваме промяната – Демократична България относно приемане на изменения и допълнения в Правилника за организация и дейността на Общински съвет-Варна (Включване на химна на Република България и Европейския съюз в началото на всяко заседание на Съвета)

Публикувано на 11.07.2024 г.


icon-pdf Предложение от групата на “Продължаваме промяната – Демократична България относно приемане на изменения и допълнения в Правилника за организация и дейността на Общински съвет-Варна

Публикувано на 15.05.2024 г.


icon-pdf Предложение от кмета на община Варна относно Изменение и допълнение на т.9.14 “Цени за ползване на Рибарско пристанище “Варна” и Рибарско пристанище “Карантината”. от Приложение №2 към Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна.

Публикувано на 22.03.2024 г.
Публикувано на Портала за обществени консултации на 21.03.2024 г.

zip-icon_sm  Постъпили възражения в Общински съвет-Варна

Публикувано на 23.04.2024 г


icon-pdf Предложение от групата общински съветници от коалиция “Алтернативата на гражданите” с рег. № РД24006840ВН/07.03.2024 г. относно допълнение към Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Варна

Публикувано на 07.03.2024 г.


icon-pdf Предложение от Благомир Коцев – кмет на община Варна с рег. № РД24005050ВН/ 20.02.2024 г. относно Проект за Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.

Публикувано на 22.02.2024 г.


icon-pdf Предложение от Благомир Коцев – кмет на община Варна с рег. № РД24003606ВН/ 06.02.2024 г. относно Изменение ни допълнение на т.9.14 “Цени за ползване на Рибарско пристанище “Варна” и Рибарско пристанище “Карантината”, от Приложение №3 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна /НОАМТЦУТОВ/

Публикувано на 08.02.2024 г.


icon-pdf Предложение от Благомир Коцев – кмет на община Варна с рег. № РД24003258ВН/ 01.02.2024 г. относно “Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 година”.

Публикувано на 02.02.2024 г.


icon-pdf Предложение от Благомир Коцев – кмет на община Варна с рег. № РД24003257ВН/ 01.02.2024 г. относно “Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2023 г. – 2027 г.”.

Публикувано на 02.02.2024 г.


icon-pdf Предложение от групата общински съветници от ПП “ГЕРБ” с рег. № ОС24000050ВН/ 19.01.2024 г. относно изменение на Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна и решение на Общински съвет – Варна за цени на превозните документи.

Публикувано на 19.01.2024 г


icon-pdf Предложение от групата общински съветници от ПП “ГЕРБ” с рег. № ОС24000049ВН/ 19.01.2024 г. относно изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на община Варна.

Публикувано на 19.01.2024 г

icon-pdf Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

Публикувано на  24.04.2024 г


icon-pdf Предложение от групата на ПП “Възраждане” с рег. № РД24001341ВН/ 16.01.2024 г. относно приемане на наредба за отмяна на Наредба за вътрешния ред на пазарните площадки, стопанисвани от “Пазари” ЕООД – Варна

Публикувано на 17.01.2024 г


icon-pdf Предложение от общинския съветник Димитър Чутурков с №ОС24000009ВН/05.01.2024 г. относно приемане на изменение в Правилника за организация и дейността на Общински съвет- Варна

Публикувано на 08.01.2024 г


icon-pdf Предложение от ПП “Възраждане” при Общински съвет-Варна с №РД23025471ВН/29.11.2023 г. относно проект за изменение на разпоредба – чл. 67, т. 6 от Приложение № 1 от НОАМТЦУТОВ

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от датата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4 от ЗНА.

Публикувано на  29.12.2023 г


icon-pdf Предложение от работна група за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Варна относно приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Варна.

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от датата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4 от ЗНА.

Публикувано на  21.11.2023 г

icon-pdf Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

Публикувано на 06.12.2023 г

Проекти на нормативни актове мандат 2019-2023


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № ЕООС22000399ВН_019ВН/ 03.08.2023 г. относно проект за управление на отпадъците на територията на община Варна.

Публикувано на 10.08.2023 г.


icon-pdf Предложение от Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна с рег. № ОС23000561ВН/03.08.2023 г. относно изменение на т. 9.12.3, т. 9.12.4 и т. 9.12.9 от Приложение 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Варна.

                                                                                                                Публикувано на 04.08.2023 г.

icon-pdf Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

Публикувано на 18.09.2023 г.


icon-pdf Предложение от Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна с рег. № РД23012971ВН_002ВН/26.07.2023 г. относно изменение и допълнение на т. 9.14 от Приложение 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Варна.

Публикувано на 26.07.2023 г.

icon-pdf Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

Публикувано на 18.09.2023 г.


icon-pdf Предложение от Мария Тодорова – председател на ПК “Култура и духовно развитие” с рег. № ОС23000089ВН/ 27.02.2023 г. относно изменение на Правилник за работа на Фонд “Култура” на Община Варна.

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от датата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4 от ЗНА.

Публикувано на 27.02.2023 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД23003676ВН/ 17.02.2023 г. относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Варна и Приложение 2 към същата.

Публикувано на 20.02.2023 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД23003131ВН/ 09.02.2023 г. относно “Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 година”.

Публикувано на 09.02.2023 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД23001015ВН/ 16.01.2023 г. относно изменение на Методика за определяне на наемна цена на общински жилища и отмяна на Методика за определяне на стартови базисни цени при публичен търг за отдаване под наем на нежилищни имоти – общинска собственост.

Публикувано на 17.01.2023 г.


icon-pdf Предложение  от Тодор Балабанов с рег. № ОС22000891ВН/23.12.2022 г. относно приемане на изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Варна

Публикувано на 23.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22025961ВН/15.12.2022 г. относно изменение на т. 9.1. от Приложенеи 2 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна

Публикувано на 16.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от ПП “Възраждане” при Общински съвет-Варна с рег. № РД22026868ВН/14.12.2022 г. относно проект за изменение и допълнение на Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове

Публикувано на 15.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от ПП “Възраждане” при Общински съвет-Варна с рег. № РД22026535ВН/09.12.2022 г. относно изменение и допълнение на разпоредба от Наредбата за реда и условията на пътуване в обществения транспорт на община Варна

Публикувано на 12.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22026094ВН/05.12.2022 г. относно изменение на Приложение №1 към Наредбата на ОбС-Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от датата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4 от ЗНА.

Публикувано на 05.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22025511ВН/25.11.2022 г. относно приемане на нова Наредба за реда и условията за използване на общински спортни обекти, предоставени за управление на ОП “Спорт – Варна”.

Публикувано на 05.12.2022 г.

icon-pdf Възражение по предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22025511ВН/25.11.2022 г. /извън срок по чл.26, ал.3 от ЗНА/

Публикувано на 06.03.2022 г.

 


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22025461ВН/25.11.2022 г. относно изменение на Приложение № 1 и допълнение на Приложение № 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Варна.

Публикувано на 05.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22025250ВН/25.11.2022 г. относно изменение и допълнение на Приложение № 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Варна.

Публикувано на 05.12.2022 г.


icon-pdf Предложение от Христо Атанасов с рег. № ЕООС22000909ВН/16.11.2022 г. относно проект за допълнение на Наредба на Общински съвет – Варна за рекламна дейност на територията на община Варна, съгласно ЗУТ.

Публикувано на 23.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Христо Атанасов с рег. № ОС22000758ВН/ 27.10.2022 г. относно проект за допълнение на Наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ.

Публикувано на 10.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Tодор Балабанов – Председател на Общински съвет – Варна с рег. № ОС22000780ВН/ 04.11.2022 г. относно изменение на Раздел VII от Наредбата за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия на Община Варна.

Публикувано на 04.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22023632ВН/ 02.11.2022 г. относно изменение и допълнение на Приложение №1 към Наредба за определянето и администрирането на местните тaкси и цени на услуги на територията на община Варна

Публикувано на 02.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22008919ВН/ 27.04.2022 г. относно приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Варна за периода 2021 – 2025 г.

Публикувано на 01.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22023438ВН/ 31.10.2022 г. относно промяна в статута за награда “Варна” в системата на предучилищното и училищното образование

Публикувано на 01.11.2022 г.

.


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. № РД22023556ВН/ 01.11.2022 г. относно изменение и допълнение на Правилник за работата на Общинско предприятие “Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение”

Публикуванo на 01.11.2022 г.


icon-pdf Предложение от Иван Портних, кмет на община Варна, с рег. №РД22019271ВН/07.09.2022 г., относно приемане на окончателен проект за актуализация на Генералния план за организация на движението на територията на община Варна 

icon-pdf Генерален план за организация на движението и приложения

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от датата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4 от ЗНА.

Публикувани на 07.09.2022 г.

icon-pdf  Справка по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по проект за Генерален план за организация на движението на територията на община Варна.

Публикувани на 28.09.2022 г.


icon-pdfПредложение от БСП-Варна с РД№22016884ВН_001ВН/08.08.2022 г. за допълнение към Наредба за организация на движението на територията на община Варна

Публикуванo на 09.08.2022 г.


icon-pdfПредложение от Иван Портних – кмет на община Варна, с рег. №РД22014173ВН/30.06.2022 г. относно проект за приемане на нова Наредба за обществения ред и отмяна на стара, във връзка с писмо с рег. №ЗК22000479ВН_005ВН/01.06.2022 г.

Публикуванo на 01.07.2022 г.

zip-icon_sm Постъпили предложения към проект за приемане на нова НОР с рег. №ЗК22000479ВН_006ВН/15.07.2022 г. постъпили в срок съгласно чл.26, ал.5 от ЗНА

icon-pdf Справка за постъпили предложения към проект за приемане на нова НОР с рег. №ЗК22000479ВН/15.07.2022 г.

Публикувани на 01 .08.2022 г., актуализирани на 09.08.2022 г.


icon-pdf Предложение от Христо Атанасов – общински съветник с рег. № РД22008450ВН/19.04.2022 г. относно промяна в условията на статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна

Публикуванo на 05.05.2022 г


icon-pdfПредложение от Иван Портних – кмет на община Варна, с рег. №РД22007713ВН/11.04.2022 г. относно изменение на Наредба на Общински съвет-Варна за определянето и администринането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна.

Публикуванo на 13.04.2022 г


icon-pdfПредложение от Иван Портних – кмет на община Варна, с рег. №РД22000031ВН_001ВН/11.04.2022 г. относно промяна в Приложение №2 на Наредба за реда за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Варна (НОАМТЦУТОВ)

Публикуванo на 13.04.2022 г


icon-pdfПредложение от Иван Портних – кмет на община Варна, с рег. №РД22005320ВН_001ВН/11.03.2022 г. относно изменение и допълнение на т.9.12 от приложение №2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна /НОАМТЦУТОВ/  

Публикуванo на 18.03.2022 г

icon-pdf Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА относно постъпили предложения по предложение с рег. № РД22005320ВН_001ВН/11.03.2022 г.

Публикуванo на 10.05.2022 г


icon-pdfПредложение от Иван Портних – кмет на община Варна, с рег. №РД22005320ВН/11.03.2022 г. относно промяна на Наредба за организация на движението на територията на община Варна  

Публикуванo на 18.03.2022 г

icon-pdfПредложение на Дружество на хора с увреждания “Бриз-2014” относно предложение с рег. №РД22005320ВН/11.03.2022г.

Публикуванo на 19.04.2022 г

icon-pdfВъзражение от Елена Янакиева-административен ръководител, председател на Административен съд, гр. Варна РД№22000326ВН/15.04.2022 г.

Публикуванo на 19.04.2022 г

icon-pdfСправка с предложения и възражения относно промяна в Наредба за организация на движението на територията на община Варна

Публикуванo на 19.04.2022 г

icon-pdfСправка по чл. 26, ал. 5 он ЗНА с предложения и становища относно промяна в Наредба за организация на движението на територията на община Варна

Публикуванo на 10.05.2022 г


icon-pdfПредложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. №РД22005276ВН/11.03.2022 г. относно годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2022 г.

Публикуванo на 11.03.2022 г


icon-pdf Предложение от общински съветници от коалиция “БСП за България” с рег. № ОС22000059ВН/26.01.2022 г. относно приемане на Наредба за организиране и провеждане на обществени обсъжадния от Община Варна

Публикуванo на 27.01.2022 г


icon-pdf Предложение от Марица Гърдева – общински съветник с рег. № ОС21000555ВН/10.12.2021 г. относно създаване на нов чл. 34а в Наредба за организация на движението на територията на Община Варна.

Публикуванo на 17.12.2021 г


icon-pdf Предложение за промени в правилника за работа на Фонд “Култура” с рег. № КДР21000817ВН/16.12.2021 г. и насоки за кандидатстване за 2022 г.

Публикуванo на 17.12.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег. №РД21024753ВН/29.11.2021 г. относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна.

Публикуванo на 08.12.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21024586ВН/26.11.2021 г. относно изменение на “Правила и критерии за класиране и прием в общинските целодневни детски ясли на територията на Община Варна”.

Публикуванo на 30.11.2021 г


icon-pdf Предложение от с рег.№ РД21021301ВН_001ВН/15.11.2021 г. относно допусната техническа грешка в icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21021301ВН/15.10.2021 г. относно изменения и допълнения на “Наредба за финансово подпомагане на проявите по програма “Спорт” и програма “Социален туризъм”.

Публикуванo на 16.11.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№ РД21008372ВН-001ВН/02.11.2021 г. относно изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и  преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна.

Публикуванo на 04.11.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21022728ВН/02.11.2021 г. относно проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Варна.

Публикуванo на 04.11.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21021301ВН/15.10.2021 г. относно изменения и допълнения на “Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове”, “Инструкция за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица”, “Наредба за финансово подпомагане на проявите по програма “Спорт” и програма “Социален туризъм”.

Публикуванo на 20.10.2021 г


icon-pdf Предложение от Иван Портних-кмет на община Варна с рег.№РД21020721ВН/08.10.2021 г. относно допълнение и изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Варна.

Публикуванo на 13.10.2021 г


icon-pdf Предложение от Тодор Балабанов с рег.№ОС21000452ВН/28.09.2021 г. относно изменение на Наредба да управление на отпадъците на територията на община Варна.

Публикуванo на 28.09.2021 г


icon-pdf Предложение от общински съветници от Коалиция “БСП за България” при Общински съвет-Варна с №ОС21000409ВН/16.08.2021 г., относно приемане на Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и/или осиновени деца и насърчаването на раждаемостта на териториятана община Варна.

Публикуванo на 17.08.2021 г


icon-pdf Предложение от групата на ПП”Възраждане” при Общински съвет-Варна с №РД21011926ВН/11.06.2021 г., относно промяна в “Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на община Варна” за отпадане на изискване за “мокър печат”.

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от датата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикуванo на 11.08.2021 г


icon-pdf Предложение №РД21015263ВН/23.07.2021 г., относно приемане на статут за присъждане на награда “Юнакъ” за постижения в областта на спорта.

Публикуванo на 26.07.2021 г


icon-pdf Предложение от Тодор Балабанов – председател на Общински съвет-Варна с №ОС21000250ВН/13.05.2021 г. относно приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите на управление и контрол на публичните предприятия на Община Варна и Политика за участието на Община Варна в публичните предприятия.

Публикуванo на 13.05.2021 г.


icon-pdf Предложение № РД21008372ВН/20.04.2021 г. относно допълнение на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма “Младежки дейности” на Община Варна

Публикуванo на 28.04.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21003879ВН/24.02.2021 г. относно проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на община Варна.

Публикуванo на  02.03.2021 г.,


icon-pdf Предложение №ОС21000080ВН/15.02.2021 г. относно проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал.1 от ЗУТ

Публикуванo на  15.02.2021 г.,


icon-pdf Предложение №РД21001864ВН/27.12.2020 г. относно приемане на Стратегия за предучилищно и училищно образование на Община Варна 2021-2025 г.

icon-pdf Проект на стратегия

icon-pdf Мотиви

icon-pdf Предварителна оценка на въздействието

Публикуванo на  15.02.2021 г., публикувано на Портала за обществени консултации  на 12.02.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21000188ВН_001ВН/12.01.2021 г. относно годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2021 г.

Публикуванo на  27.01.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД21000188ВН_001ВН/12.01.2021 г. относно изменение и допълнение на Приложение №1 и Приложение №2 към одобрена от Общински съвет – Варна Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна

Публикуванo на  26.01.2021 г.


icon-pdf Предложение №РД20023849ВН/10.12.2020 г. изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна във връзка с подпомагане на родителите при заплащане на такси за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование. 

Срокът за публикуване в портала за обществени консултации на предложението е 14-дневен, съгласно чл.26, ал.4, изречение последно от Закона за нормативните актове. По-краткият срок е обоснован от необходимостта да се обезпечи дейността на иституциите в системата на предучилищното образование, в които се осъществява задължително предучилищно образование от началото на 2021 г.
Заинтересованите лица могат да подават своите предложения и становища в Центъра за административно обслужване на Община варна или на e-mail: adm_obsluzhvane@varna.bg

Публикуванo на 10.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20023231ИП/02.12.2020 г. изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна. 

Публикуванo на 10.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000699ВН/03.12.2020 г. от Николай Капитанов-общински съветник относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Варна

Публикуванo на 03.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД200023244ВН/02.12.2020 г. изменение и допълнение на т. 9.14: “Цени за ползване на Рибарско пристанище Варна”, от Приложение 2 Към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна /НОАМТЦУТОВ/

Публикуванo на 03.12.2020 г.


icon-pdf Предложение №МД20001442ВН_002ВН/06.11.2020 г. относно изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет-Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна   

Публикуванo на 19.11.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000599ВН/09.10.2020 г. относно проект за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет-Варна за провеждане на търговската дейност на територията на община Варна

Публикуванo на 09.10.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000572ВН/24.09.2020 г. относно приемане на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Варна.

Публикуванo на 28.09.2020 г.

icon-pdf Становище на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна по предложене№ОС20000572ВН/24.09.2020 г. относно приемане на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Варна.

Публикуванo на 08.10.2020 г.

icon-pdf Становище на Дирекция “Правно-нормативно обслужване” към Община Варна по предложене №ОС20000572ВН/24.09.2020 г. относно приемане на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Варна.

Публикуванo на 13.10.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000569ВН/24.09.2020 г. относно промяна на данък върху таксиметров превоз на пътници.

Публикуванo на 23.09.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000563ВН/21.09.2020 г. относно изменение на т.6 от част II – Дирекция “Местни данъци” на чл.67 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна

Публикуванo на 23.09.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20016337ВН/01.09.2020 г. относно приемане на решение за отмяна на Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна и приемане на нова Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна, приемане на Цени на превозни документи.

Публикуванo на 23.09.2020 г.
Публикуванo на Портала за общесвени консултации на 21.09.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000501ВН/04.08.2020 г. относно приемане на изменение в Правилника за организация и дейността на Общински съвет-Варна

Публикуванo на 05.08.2020 г.

icon-pdf Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА относно постъпили предложения по №ОС20000501ВН/04.08.2020 г.

Публикуванo на 28.09.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОМД20000882ВН_002ВН/03.07.2020 г. относно отмяна на Статут за определяна на Годишни поименни награди на Община Варна за студенти от варненски висши учебни заведения за постигнати високи резултати и приемане на нов Статут за определяне на Годишни поименни награди на Община Варна за студенти от варненските висши училища за постигнати високи резултати

Публикуванo на 08.07.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000284ВН_005ВН/02.07.2020 г. относно допълване на Предложение №ОС20000284ВН/04.05.2020 г. за приемане на Приложение 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна във връзка с Предложение с рег. № ОС20000378ВН/25.06.2020 г. 

Публикуванo на 02.07.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000382ВН_001ВН/29.06.2020 г. относно промяна на “Статут за награда “Варна” в системата на предучилищното и училищното образование”

Публикуванo на 30.06.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000304ВН/13.05.2020 г. относно изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет-Варна.

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от датата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикуванo на 13.05.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20007928ВН/05.05.2020 г. относно промяна в Приложение 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна и допълнение към Правилник за дейността на ОП “Управление на проекти и озеленяване”

Публикуванo на 07.05.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000284ВН/04.05.2020 г. относно приемане на Приложение 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от датата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикуванo на 04.05.2020 г.

icon-pdf Справка по чл.26, ал.4 от ЗНА за постъпили предложения и становища по предложение №ОС20000284ВН/04.05.2020 г. относно приемане на Приложение 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна

Публикуванo на 10.07.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС20000078ВН/31.01.2020 г. относно промени в Правилника за работа за организацията и дейността на Общински съвет-Варна

Публикуванo на 03.02.2020 г.

icon-pdf Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

Публикуванo на 13.07.2020 г.


icon-pdf Предложение №КДР20000081ВН/21.01.2020 г. относно промени в Правилника за работа на Фонд “Култура” на Община Варна

Публикуванo на 23.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20000978ВН/16.01.2020 г. относно изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет-Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна

Публикуванo на 16.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20000975ВН/16.01.2020 г. относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през  2020 г.

Публикуванo на 16.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД20000976ВН/16.01.2020 г. относно Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г.

Публикуванo на 16.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №ОС19000775ВН/30.12.2019 г. относно Насоки за кандидатстване за 2020г. по Фонд “Култура”

Публикуванo на 03.01.2020 г.


icon-pdf Предложение №РД19023254ВН/09.12.2019 г. относно изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет – Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна

icon-pdf Мотиви към проект за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет – Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от датата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикуванo на 09.12.2019 г.

icon-pdf Справка с постъпили предложения и становище по Проект за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет – Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна

Публикувана в 09:20 ч. на 27.12.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19023887ВН/17.12.2019 г. от кмета на Община Варна относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на община Варна

Публикуванo на 18.12.2019 г.


icon-pdf Предложение №РД19023701ВН/13.12.2019 г. от кмета на Община Варна относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински център за подкрепа за личностното развитие – Център за кариерно ориентиране – Варна

icon-pdf Мотиви към предложение №РД19023701ВН/13.12.2019 г. от кмета на Община Варна относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински център за подкрепа за личностното развитие – Център за кариерно ориентиране – Варна

Публикуванo на 16.12.2019 г.


icon-pdf Предложение №ОС19000739ВН/04.12.2019 г. относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна

icon-pdf Справка за постъпили предложения по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна (по чл. 26, ал.5 от ЗНА)  

Публикувани на 04.12.2019 г.


icon-pdf Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна.

icon-pdf Мотиви към проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна.

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от дата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикувано на 19.11.2019 г.