Контакти

Начало > ...

Контакти

ПОДАЙ СИГНАЛ!

ИменаДлъжностСтаяТелефонВътрешен
Тодор Балабанов
balabanov.obs@gmail.com
Председател на Общински съвет303052-820-028363
Христо Атанасов
hristoatanasov5@gmail.com
Заместник-председател на Общински съвет305052-820-363
Генадий Атанасов
genadyatanasov81@gmail.com
Заместник-председател на Общински съвет310052-820-149
Проф. д-р Анелия Клисарова
klisarova@gmail.com
Заместник-председател на Общински съвет303052-820-363
Велина Димитрова
vdimitrova@varna.bg
Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване"303052-820-363,
факс: 052-820-064
363
ДИРЕКЦИЯ "КАНЦЕЛАРИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"
Юлия Петкова
jpetkova@varna.bg
Директор304052-820-387387
ОТДЕЛ "КАНЦЕЛАРИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"
Людмила Дикова
ldikova@varna.bg
Началник на отдел308052-820-182182
Милена ВълчановаГл.експерт "Постоянни и временни комисии"311052-820-189189
Джемиле ЕминоваГл. експерт "Постоянни и временни комисии"201052-820-702346
Светлана ПетроваГл. експерт "Канцелария на Общински съвет"201052-820-702346
Александра СтойчеваМл. експерт "Канцелария на Общински съвет"309052-820-701210
Нели Евлогиева Гл. експерт "Постоянни и временни комисии"311052-820-189189
Ана Василева
Гл. експерт "Постоянни и временни комисии"311052-820-189189
ОТДЕЛ "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВЕН"
Галя Георгиева
ggeorgieva@varna.bg
Началник на отдел308052-820-182182
Галя Моева
press_obs@varna.bg
Гл. експерт "Връзки с обществеността"308052-820-182182
Клавдия ВасилеваГл. експерт "Информационни системи"308052-820-182182
Мария ДомусчиеваГл. експерт "Административно и техническо осигуряване"201052-820-702346
Мария Лозанова Мл. експерт "Съдебни преписки и дела"311052-820-189189
Диана АтанасоваГл. експерт „Контрол и координация административни преписки към Общински съвет“201052-820-702346
Адв.Деяна Стефановаадвокат-довереник309052-820-210210
Адв.Росица Николоваадвокат-довереник309052-820-210210

Официален адрес за кореспонденция

Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43

Изпратете ни съобщение