Съдебна практика

Начало > Нормативна уредба архив > ...

Съдебна практика


Публикувано на 19.06.2023 г.

icon-pdf Определение на Административен съд град Варна 1552/05.06.2023 г.
Определение на Административен съд град Варна по адм. дело № 1224/2023 г.


Публикувано на 08.06.2023 г.

icon-pdf Определение на Административен съд град Варна 1448/25.05.2023 г.
Определение на Административен съд град Варна по адм. дело № 1144/2023 г.


Публикувано на 20.05.2020 г.

icon-pdf Решение на Административен съд град Варна 122/03.02.2020 г.
Решения на Административен съд град Варна по адм. дело № 3050/2019 г.


Публикувано на 30.01.2020 г.

icon-pdf Решение на Административен съд град Варна 2176/13.11.2018 г.
Решения на Административен съд град Варна по адм. дело № 1684/2018 г.


Публикувано на 07.01.2020 г.

icon-pdf Решение на Административен съд град Варна 1879/14.10.2019 г.
Решения на Административен съд град Варна по адм. дело № 701/2019 г.


Публикувано на 28.03.2019 г.

icon-pdf Решение на Административен съд град Варна 2107/05.11.2018 г.
Решения на Административен съд град Варна по адм. дело № 1987/2015 г.


Публикувано на 28.02.2019 г.

icon-pdf Решение на Административен съд град Варна 1520/12.07.2018 г.,
Решения на Административен съд град Варна по адм. дело № 2124/2015 г.


Публикувано на 12.12.2018 г.

icon-pdf Решение на Административен съд град Варна 2138/07.11.2018 г.,
Решения на Административен съд град Варна по адм. дело № 1393/2018 г.


Публикувано на 04.10.2018 г.

icon-pdf Решение на Административен съд град Варна 1419/02.07.2018 г.
Решения на Административен съд град Варна по адм. дело № 2833/2017 г.


Публикувано на 26.04.2018 г.

icon-pdf Решение на Административен съд град Варна 311/24.02.2017 г.
Решения на Административен съд град Варна по адм. дело № 2153/2015 г.


Публикувано на 26.04.2018 г.

icon-pdf Решение на Административен съд град Варна 2625/27.12.2016 г.
Решения на Административен съд град Варна по адм. дело № 2077/2016 г.


Публикувано на 26.04.2018 г.

icon-pdf Решение на Административен съд град Варна №372/06.03.2017 г.
Решения на Административен съд град Варна по адм. дело № 1983/2015 г.


Публикувано на 15.03.2018 г.

icon-pdf Решение на Административен съд град Варна №196/06.02.2018 г.
Решения на Административен съд град Варна по адм. дело № 2024/2015 г.


Публикувано на 07.08.2017 г.

icon-pdf Решение на Административен съд град Варна №1392/21.07.2017 г.
Решения на Административен съд град Варна по адм. дело № 2066/2015 г.


Публикувано на 07.08.2017 г.

icon-pdf Решение на Административен съд град Варна № 1993/2015 г.
Решения на Административен съд град Варна по адм. дело № 1993/2015 г.


Публикувано на 12.07.2017 г.

icon-pdf Решения на Административен съд град Варна №780/04.05.2017 г.
Решения на Административен съд град Варна по адм. дело № 2046/2015 г.


Публикувано на 10.04.2017 г.

icon-pdf Решение на Административен съд град Варна № 56/20.01.2017 г.
Решения на Административен съд град Варна по адм. дело № 1984/2015 г.