Променят общинска наредба заради отпадналите такси за детски ясли и градини

NO_1Комисията по наука и образование към местния парламент във Варна разгледа промени в общинската наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Корекциите са свързани с отмяната на таксите за ползване на детски ясли и градини, която влезе в сила от 1 април 2022 г., стана ясно на днешното заседание на комисията.

Досега тези такси се определяха от общинската наредба, събираха се от общината, а приходите се използваха за финансиране на част от издръжката на детските заведения. След отпадането на дължимите от родителите суми тази част от издръжката беше компенсирана от централния бюджет.

В изпълнение на законовите разпоредби и с цел синхронизиране с измененията в националното законодателство  се премахват текстовете в наредбата, засягащи таксите за детските ясли и градини. С предложените поправки няма да се наложат преструктуриране и промени в организацията на дейността на общинската администрация, бе изтъкнато на заседанието.

За прилагане на новата уредба за 2022 г., включително за компенсиране на отпадането на таксите, са предвидени 5 744 700 лв. за издръжката на 11 784 деца в детски градини и училища в община Варна. Това осигурява по 54,17 лв. месец на месец за едно дете. Сумата е с 12,8% повече от определената досега месечна такса от 48 лв. за децата на 2 и 3 години и с 35,4% по-висока от таксата в размер от 40 лв. за деца в групите за задължително предучилищно образование.

За варненчетата в детските ясли са предвидени 1 299 375 лв. от държавния бюджет. Това осигурява по 93,75 лв. на месец за едно дете и е с 95,3% повече от досега определената пълна месечна такса от 48 лв.

С тези средства ще се финансира част от издръжката на децата в общинските детски ясли и градини, която е в доста по-висок размер, стана ясно на заседанието.