Заседание №9 от 28.03.2024 г.

Начало > ...

Заседание №9 от 28.03.2024 г.

Заседанието може да се проследи в YouTube канала на Общински съвет-ВарнаПубликувани на 22.03.2024 г.

icon-pdf Проект за дневен ред  на заседание №9

zip-icon_sm Проектоматериали по т.2

zip-icon_sm Проектоматериали по т.3

zip-icon_sm Проектоматериали по т.4

zip-icon_sm Проектоматериали по т.5

zip-icon_sm Проектоматериали по т.6

zip-icon_sm Проектоматериали по т.7


 


Публикувани на 02.04.2024 г.

icon-pdf Дневен ред от заседание № 9 от 28.03.2024 г.

icon-pdf Протокол от заседание № 9 от 28.03.2024 г.

icon-pdf Решения от заседание № 9 от 28.03.2024 г.

     icon-pdf Приложение към решение №142-3(9)/28.03.2024 г.

     icon-pdf Приложение към решение №143-3(9)/28.03.2024 г.

     icon-pdf Приложение към решение №145-4(9)/28.03.2024 г. – отпускане на помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности.

     icon-pdf Приложение към решение №146-4(9)28.03.2024 г. – НЕотпускане на помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности.

     icon-pdf Приложение към решение №147-5(9)28.03.2024 г. – отпускане на помощи за лечение

     icon-pdf Приложение към решение №148-5(9)28.03.2024 г. – НЕотпускане на помощи за лечение

     icon-pdf Приложение към решение №149-5(9)/28.03.2024 г. – отпускане на финансови средства – асистирана репродукция

     icon-pdf Приложение към решение №150-5(9)28.03.2024 г. – НЕотпускане на финансови средства – асистирана репродукция

icon-pdf Електронно гласуване от заседание № 9 от 28.03.2024 г.