Актуализират възнагражденията на районните кметове

1Актуализация на основните месечни заплати на кметовете на варненските райони и села в общината гласува комисията по финанси и бюджет към местния парламент.

При определяне на възнагражденията е взет под внимание броят на жителите. Затова най-висока ще е заплатата на кмета на район „Приморски“ – 4 800 лева. Кметовете на районите „Одесос“ и „Младост“ ще получават по 4 480 лв. месечно, а колегите им от „Аспарухово“ и „Владислав Варненчик“ – по 4 160 лв.

Съветниците дадоха съгласието си заплатите на кметовете на с. Каменар и с. Тополи да станат  3 040 лв., а на Звездица и Константиново – по 2 720 лв. Възнаграждението на кмета на най-малкото село в общината – Казашко, ще е в размер на 2 400 лв.

Широка дискусия предизвика предложение на кмета за промяна на цените за ползване на рибарските пристанища „Варна“ и „Карантината“. След близо двучасови дебати съветниците решиха да отложат точката, за да бъде разгледана преди това от комисията по транспорт.

Членовете на ПК „Финанси и бюджет“ гласуваха също да се удължи до 7 юни 2025 г. срокът на договора за кредит с фонд „ФЛАГ“, сключен с цел благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция на междублокови пространства във Варна. Причината е, че за пространството, заключено между бул. „Народни будители“, ул. „Перник“, ул. „Искър“, ул. „Чонгора“, ул. „Детелин войвода“, ул. „Балкапан“ в район „Аспарухово“, не са били подадени оферти. Необходимо е провеждането на нова обществена поръчка, което изисква допълнително време.

В рамките на заседанието стана ясно, че в резултат на икономии е включен нов обект в проекта. Предстои благоустрояване на карето между улиците „Хаджи Димитър“, „Братя Миладинови“, „Съединение“ и „Георги Раковски“ в район „Одесос‘. За реализацията му са необходими около 10 месеца, които включват избор на изпълнител, извършване на строително-монтажните работи и въвеждане на обекта в експлоатация.