Десет студенти с номинации за годишните награди на Община Варна

NO_1Десет номинации за годишните поименни награди за студенти от варненските висши учебни заведения одобри ПК „Наука и образование“ към Общинския съвет. В два от разделите има по двама номинирани. Те са събрали равен брой точки, стана ясно на днешното заседание.

Отличията се присъждат от Община Варна за постигнати високи резултати през 2018 г. Наградите по традиция ще бъдат връчени в навечерието на студентския празник – 8 декември.

С единодушие членовете на комисията одобриха следните номинации:

В раздел “Педагогически науки“ – Михаил Димитров, студент 4. курс, специалност „Финанси“ в Икономически университет – Варна;

В раздел “Хуманитарни науки“ – Вероника Ревенко, студентка 4. курс, специалност „Международен бизнес мениджмънт“ във ВСУ „Черноризец Храбър“;

В раздел „Социални, стопански и правни науки“ – Ралица Друмева, студентка 6. курс, специалност „Право“ във ВСУ „Черноризец Храбър“, и Андреана Иванова, студентка 3. курс, специалност „Мениджмънт във водния транспорт“ във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“;

В раздел „Природни науки, математика и информатика“ – Соня Лазарова, студентка 3. курс, специалност „Софтуерни и интернет технологии“ в Технически университет – Варна;

В раздел „Технически науки“ – Александър Георгиев, студент 3. курс, специалност „Софтуерни и интернет технологии“ в Технически университет – Варна, и Илиян Стоянов, студент 5. курс, специалност „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“ във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“;

В раздел „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ – няма номинация;

В раздел „Здравеопазване и спорт“ – Мирослав Стойков, студент 6. курс, специалност „Дентална медицина“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;

В раздел „Изкуства“ – Кристина Христова, студентка 4. курс, специалност „Хореография – Съвременен танцов театър“ във ВСУ „Черноризец Храбър“;

В раздел „Сигурност и отбрана“ – Петър Генов – студент 5. курс, специалност „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“ във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“.