Десетото заседание на Общински съвет – Варна започва в 9:00 часа и ще се проведе онлайн

8Десетото заседание на Общински съвет – Варна започва в 9:00 часа. То ще се проведе онлайн с помощта на платформата за видеоконферентна връзка Cisco Webex Meetings и системата за електронно гласуване Контракс и ще може да се проследи в реално време в YouTube канала на местния парламент.

В предварителния дневен ред на днешната сесия са включени десет точки. Една от тях е одобряване на мерки за подкрепа на бизнеса и гражданите в условията на COVID-19.

На гласуване ще бъде подложена и новата проектонаредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт, с която се въвеждат нови билети. Съветниците ще решат също дали да дадат съгласието си за теглене на банков кредит за нуждите на „Градски транспорт“.

Друг финансов въпрос, който предстои да бъде обсъден, е отпускането на средства за нуждите на „Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“.

Предоставянето на еднократни помощи на социално слаби варненци и на хора със здравословни и репродуктивни проблеми също ще бъде разгледано на днешната сесия.

Заради обемния дневен ред се предвижда десетото заседание на Общинския съвет да продължи и утре – 17 декември 2020 г.