“Димчо Дебелянов” остава единственото средищно училище във Варна

smart

Варненското СУ „Димчо Дебелянов“ остава в списъка на средищните училища и през новата 2019/2020 г. Това решиха единодушно членовете на ПК „Наука и образование“ към Общински съвет – Варна.

„Димчо Дебелянов“ е единственото средищно училище в община Варна и е с такъв статут от девет години. То е избрано заради централното му местоположение в града и удобните транспортни връзки, бе изтъкнато на днешното заседание на комисията.

В училището се обучават деца от две варненски села, в които няма училища. През новата учебна година от с. Звездица ще пътуват 26 ученици, а от с. Казашко – 6, като за тях транспортът ще е безплатен.

СУ „Димчо Дебелянов“ е изцяло ремонтирано по проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на гр. Варна“, осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“. С приключване на строително-ремонтните работи са осигурени условия за целодневна организация на учебния ден, включително и обедно хранене, каквито са изискванията за средищните училища.

Решението на комисията предстои да бъде гласувано и на заседание на Общинския съвет.