Двама общински съветници влязоха в ръководствата на постоянни комисии на НСОРБ

Лидия-Маринова-Николай-ГеоргиевДвама общински съветници от Варна влязоха в ръководствата на постоянни комисии на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Заместник-председателят на Общинския съвет д-р Лидия Маринова, която оглавява комисията „Социални дейности и жилищна политика“ в местния парламент, беше избрана за зам.-председател на две постоянни комисии към НСОРБ – по социална политика и по здравеопазване. Тя вече има опит в работата на втората комисия, тъй като миналия мандат отново заемаше зам.-председателското място.

„Предизвикателствата пред нас са големи, особено в условията на COVID-19. Една от задачите ни ще бъде да обсъдим възможностите за насочване на средства от ЕС за възстановяване от кризата. Ще разгледаме перспективите за планиране на социалните услуги, отчитайки новата реалност“, коментира д-р Маринова.

Д-р Николай Георгиев, който в ОбС-Варна ръководи комисията по европейски въпроси и международно сътрудничество, стана заместник-председател на Постоянната комисия по земеделие, гори, селски и планински райони към НСОРБ.

„Част от предизвикателствата на новия мандат са определяне на приоритетите на селските райони през новия програмен период и приемането на осъвременен Закон за земеделските земи. Част от темите, които предстоят да бъдат разглеждани, са стимулиране на местното икономическо развитие, както и отговорностите на общините при регистрацията и инвентаризацията на животновъдните стопанства“, каза д-р Георгиев, който е ветеринарен лекар.