Ето какво реши Общинският съвет на днешното си заседание

12С 2,3 млн. лева бе увеличен бюджетът за чистота на Варна за тази година, след като Общинският съвет прие актуализираната план-сметка за тази дейност за 2018 г. Макрорамката беше завишена от 33,3 млн. лева на 35,6 млн. лева благодарение на възстановени средства от отчисления от РИОСВ-Варна. Част от парите ще бъдат насочени за миене и ръчно почистване на улици и булеварди, за да се намали запрашеността в града вследствие на уличните ремонти, изграждането на бул. „Васил Левски“ и натоварения автомобилен трафик.

Местният парламент разреши също близо 110 хил. лева да бъдат инвестирани в Спортен комплекс „Локомотив“. Общината ще отпусне близо 74 хил. лева за ремонтни дейности и други 36 хил. лева за покупка на контейнери с предназначение за битово-санитарни помещения. Предвижда се поставяне на нови седалки, подмяна на покритието на лекоатлетическата писта, ремонт на кулата на стадиона. Оградата на спортния комплекс също ще бъде освежена.

Ремонти предстоят и в храм „Свети цар Борис – Михаил“ и в джамията в район „Аспарухово“. Съветниците гласуваха 34 000 лв. за неотложни строително-монтажни работи, с които ще се предотвратят свлачищни процеси и проникване на влага в основите на църквата. Близо 4 900 лв. ще бъдат отпуснати от местната хазна за монтаж на олуци на част от покрива на джамията и отводняване на двора й.

Община Варна ще отпусне средства и за неотложен ремонт и на мостик в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, който е опасен и застрашава живота и здравето на хората. Сумата от близо 750 хил. лева беше одобрена от местния парламент.

Общинският съвет гласува също промяна в капитала на „Двореца на културата и спорта“. Съветниците дадоха съгласието си капиталът на общинското дружество да бъде увеличен от 34 581 500 лв. на 34 736 320 лв. чрез записване на нови 15 482 нови поименни акции. За сметка на новите акции едноличният собственик, Община Варна, внася в капитала непарична вноска – две сгради с обща площ 202 кв. м, които са част от Летния театър. Според направената експертиза оценката на непаричната вноска е в размер на 154 820 лв.

Зарядните станции за електрически автомобили, които ще влязат в новата „синя зона“ на Варна, също бяха в дневния ред на заседанието. Съветниците дадоха съгласието си да се предостави право на безвъзмездно монтиране на 12 станции върху общински имоти в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона“.

Решено бе Община Варна да предприеме действия за получаване от държавата на манастирския комплекс в местността „Караач теке“ за срок от 10 години. Местната администрация планира да превърне културната ценност с национално значение в атрактивна туристическа дестинация. По идея на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан и кмета на града Иван Портних се подготвя проект за реставрация на светата обител и за включването й в поклонически маршрут.

Съветниците дадоха също съгласието си общинското дружество „Ученическо и столово хранене“ временно да поеме приготвянето на храна за детските ясли и кухни. Тази услуга се доставя от ОП „Комплекс за детско хранене“, но заради неколкократно спиране и обжалване на обществена поръчка се налага услугата да бъде възложена на „УСХ – Варна“.

Общинският съвет гласува и промени в общинската наредба за местните такси и цени на услуги, съгласно които собствениците на ловни кучета във Варна вече ще плащат годишна такса. Освободени от плащане ще бъдат стопаните на кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, отглеждани в регистриран животновъден обект.Годишната такса е в размер на 24 лв. За кучета, постоянно пребиваващи в населените места извън Варна – кметства Тополи, Каменар, Казашко, Константиново, Звездица, се заплаща 50 %, или 12 лв.

Заседанието на Общинския съвет продължава. Предстои местният парламент да реши дали 15 август да бъде празничен и неприсъствен за варненци.