Ето какво реши ПК „Собственост и стопанство“ на днешното си заседание

DSC08643

Неблагоприятното финансово отражение върху общинските дружества, в следствие на пандемията, бе обсъдено на днешното заседание на ПК „Собственост и стопанство“. На него бяха разгледани и годишните им финансови за 2019 г.. Изрично внимание бе обърнато на негативния ефект  върху приходите за 2020 г., причинен от  COVID-кризата. Според управителите на дружествата тя е довела до нарушения в ритъма на работа  при наличието на постоянни разходи и възникване на нови. В следствие на пандемията всички, без изключение, до момента отчитат финансови загуби. Най-тежък е ударът върху „Градски транспорт“, който в извънредното положение при драстичен спад на пътниците продължи да изпълнява социалната си функция и да осигурява транспорт за варненци.

В следствие на COVID-кризата до момента всички дружества, без изключение, отчитат финансови загуби. Най-тежък е ударът върху „Градски транспорт“, който в извънредното положение при драстичен спад на пътниците продължи да изпълнява социалната си функция и да осигурява транспорт за варненци.

 „Дворецът на културата и спорта“, който традиционно отчита положителни финансови резултати,  месеци наред остана затворен за спортни и културни мероприятия. В другото  печелившо общинско дружество – „Обреди“, бяха преустановени или отложени във времето всички радостни ритуали.

Финансовата 2019 година за общинските дружества е сравнително добра. Част от тях отчетоха положителни резултати, въпреки ръста на минималните осигурителни доходи за различните професии за страната и на класа за прослужено време, което наложи повишение на заплатите.

През 2019 г. на печалба са „Пазари“, „Обреди“, „Дворецът на културата и спорта“. При „Пазари“ ЕАД въпреки извършената цялостна реконструкция през 2018 г на паркинга на Централен пазар и Рибна борба, което намира своето отражение върху приходите и разходите на дружеството през 2019 г., то отчита печалба от 372 000 лв. и увеличение на собствения капитал в абсолютен размер – 183 000 лв. Общинското предприятие „Обреди“ приключват годината с печалба от 7 000 лв. въпреки повишението в разходите с 387 000 лв. и преустановените дейности в следствие на решение на ВАС.

С отрицателни показатели са отчетите на „Градски транспорт“,  „Ученическо и столово хранене“, „Стадион Спартак“ ЕАД. При обществения превозвач има сериозно повишаване на разходите за персонал и осигурителни задължения с 1 500 000 лв. и за годината те достигат до 21 млн. лв. В същото време приходите от превоз на пътници, които са в размер на 22 479 хил. лв., не се променят съществено от нивото си от 2018 г. Дружеството приключва отчетния период с 3 341 000 лв. загуба.

———————————-

На днешното заседание бяха избрани и застрахователи на имуществото на УСХ, Обреди и ДКС. Членовете на комисията дадоха своето съгласие и за предоставяне безвъзмездно за управление на имот на ОДГ №24 „Иглика“, както и на имот за управление на Висшия съдебен съвет. Безвъзмездно право на ползване на имот ще има и НЧ „Димо Цанков 1927“

Предложение на Социалната чайна във Варна за включване на менторска програма в социалната програма на Общината, също бе част от дневния ред на комисията. Тя даде своето положително становище за удължаване на срока на договора за ползване на сграда, находяща се на ул. „Преслав“ №53.  Програмата, предложена от Фондация „Социалната чайна“,  има за цел подкрепа на младежи, израснали в социални институции, лишени от родителски права, живели в бедност или жертва на трафик на хора. Програмата включва професионалното обучение и предложения за платена заетост, както и помощ за придобиване на допълнителни знания и умения, които да им дадат възможност да бъдат независими и да водят пълноценен начин на живот.

——————–

Новоизграденият спортен комплекс на ул. „Студентска“ да бъде включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти на Община Варна, това одобриха още съветниците от ПК „Собственост и стопанство“. С това ще се даде възможност да се проведе публичен конкурс за отдаване под наем на спортния обект. Условията към кандидатите са да развиват дейност в подкрепа на спорта, да организират и участват в спортни мероприятия, да са стопанисвали спортни обекти и преди. В тръжните условия изрично се казва, че не могат да се събират такси за игрището за волейбол, баскетбол, детския кът и площадка, както и фитнесите на открито и пешеходните зони. За любителите на непрофесионалният футбол от 8 до 18 ч., от понеделник до петък, игрището ще се използва безплатно. С отдаването под наем Община-Варна запазва правото си да използва комплекса при провеждане на спортни мероприятия.

Приетите решения ще бъдат окончателно гласувани на заседание на Общинския съвет.

DSC08638 DSC08645
DSC08657 DSC08660

  DSC08654