Ето какво реши ПК „Собственост и стопанство“ на днешното си заседание

SS_2Oбщина Варна да придобие безвъзмездно от държавата управлението върху Шокъровия канал, гласуваха съветниците от ПК „Собственост и стопанство“ на днешното си заседание. Администрацията вече има изготвен проект за заустване на дъждовните води от канала навътре в морето, като в момента документацията минава през съгласувателни процедури с компетентните институции.

Общината ще поиска от държавата и имот в Южна промишлена зона, за да може да кандидатства по процедура „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“. Едно от условията за кандидатстване е да се предостави документ за собственост на терена.

Решено бе също сградата на Районния център по трансфузионна хематология да бъде безвъзмездно прехвърлена на държавата. Заради дългогодишната експлоатация обектът се нуждае от основен ремонт, но тъй като не е собственост на Министерството на здравеопазването, отпускането на средства за реновацията е незаконосъобразно.

Съветниците дадоха съгласието си да се предостави на Областна дирекция на МВР общински имот, който да бъде превърнат в административен център за обслужване на граждани. Помещението на ул. „Св. Климент“ е с добро разположение, намира се на приземен етаж и е достъпно за хора с увреждания и майки с колички.SS_1

Спортният комплекс, разположен в I ЕГ, ще продължи да бъде стопанисван от ОП „Спорт – Варна“. Докато тече учебният процес, съоръжението се ползва от възпитаниците на гимназията, бе изтъкнато на днешното заседание.

Членовете на комисията дадоха съгласието си общинският имот на бул. „Владислав Варненчик“ 108, оборудван като Синя стая, да продължи да се ползва от правораздавателните институции във Варна. Това специализирано помещение вече 5 години дава възможност да се изслушват деца в една щадяща среда, различна от съдебната зала.