“Градски транспорт” ЕАД набира кандидати за обучение на водачи на автобуси и тролейбуси

„Градски транспорт” ЕАД набира кандидати за обучение по следните позиции:

  1. Водач на автобус

Изисквания и необходими документи:

  • минимум основно образование, свидетелство за управление на МПС категория С;
  • 2 броя снимки, лична карта, диплома за завършено образование, валидно свидетелство за управление на МПС кат.”С”- мин. 2 години, валидно удостоверение за психологическа годност кат.”D”.

 

  1. Водач на тролейбус

Изисквания и необходими документи:

  • минимум основно образование, свидетелство за управление на МПС категория D;
  • 2 броя снимки, лична карта, диплома за завършено образование, валидно свидетелство за управление на МПС кат.”D”, валидно удостоверение за психологическа годност кат.”Ттв”.

 

Обучението ще се извърши в рамките на около един месец.Обучението включва придобиване на съответната категория и придобиване на професионална компетентност за превоз на пътници. „Градски транспорт” ЕАД поема изцяло финансирането на курса за придобиване на съответната категория за водачи и придобиването на професионална компетентност.

Лицата одобрени за участие в курса се задължават да сключат трудов договор с  „Градски транспорт” ЕАД за срок не по малък от 3 /три/ години след завършването на курса.

 

Начин за кандидатстване:

Документи се приемат на gtvarna@abv.bg  не по-късно от 31.10.2018г.
Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени за участие в курса.