Капиталова програма от 205 млн. лв. одобриха варненски съветници

6Малко над 205,2 млн. лева е капиталовата програма на Община Варна за 2024 г. От тях 160 млн. лева са осигурени от общинския бюджет, а 45 млн. лева – по европейски програми. Проекторамката беше одобрена на днешното заседание на ПК „Благоустройство и комунални дейности“ към ОбС-Варна.

За основен ремонт на пътната мрежа в града са предвидени 81,2 млн. лева, а за благоустрояване на междублокови пространства – 32,7 млн. лева.

Един от големите обекти, които ще бъдат изпълнени тази година във Варна с финансовата подкрепа на държавата, е основен ремонт на пътя от кв. „Аспарухово“ до кв. „Галата“ на стойност около 10 млн. лева. Около 4 млн. лева ще струва реконструкцията и благоустрояването на ул. „Александър Стамболийски“ в кв. „Чайка“, а на ул. „Св. Св. Константин и Елена“ в кв. „Виница“ – 3,5 млн. лева.1

Предстоят основни ремонти на ул. „Капитан Райчо“ и на ул. „Д-р Пискюлиев“ – от ул. „Ангел Кънчев“ до бул. „Христо Ботев“, на стойност около 2,5 млн. лева на обект.

По 2 млн. лева са планирани за изграждане на нова индустриална зона на Варна и за два парка в ж.к. „Младост“ – парк „Република“ и парк „Младост 1“.

Има заложени средства за изготвяне на проекти за улична мрежа в местностите Св. Никола, Ментешето, както и Западна промишлена зона. Ще бъде направено също проектиране на ремонти на улици в кв. „Виница“.

7Благоустрояването на междублокови пространства и прилежащата улична мрежа също ще бъде сред приоритетите. Част от обектите, заложени в капиталовата програма, са облагородяване на пространствата между бул. „Христо Смирненски“, ул. „Роза“, бул. „Васил Левски“ и ул. „Прилеп“, както и на карето между бул. „Христо Смирненски“, ул. „Подвис“, бул. „Васил Левски“ и ул. „Роза“. Нов облик ще придобие и пространството между бул. „Христо Смирненски“, улица, западно от „Кемер дере“, бул. „Васил Левски“, ул. „Д-р Басанович“, ул. „Васил Ставрев“.

Предвидена е също реконструкция на пътен възел на бул. „Васил Левски“ с бул. „Осми приморски полк“  (при сп. „Явор“) и на п.в. между бул. „Владислав Варненчик“ с бул. „Христо Смирненски“.

На днешното заседание беше прието искане за групата „Български гласъ“ за осигуряване на средства в общинския бюджет в размер на 590 хил. лева за финансиране на проекти от инженерната инфраструктура. 300 хил. лева ще бъдат инвестирани в подмяна на асфалтовата настилка по улица „Боровец“ в едноименното селищно образувание. Други 200 хил. лева са предвидени за проектиране и изграждане на 20 подземни контейнера в различни части на града. Има заложени средства и за изграждане на улично осветление в селищни образувания Боровец и Ракитника.