ПК „Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, и за връзки с гражданското общество”

Начало > Комисии мандат 2023-2027 > ...

ПК „Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, и за връзки с гражданското общество”

Предстоящо заседание – няма


Състав на комисията


Протоколи


Отчети