Награда “Варна” 2021 г.

Начало > ...

Награда “Варна” 2021 г.


♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Предложения за присъждане на награда “Варна” в сферата на науката и висшето образование

За разглеждане от ПК “Наука и образование”

icon-pdf Предложение от проф. д-р Валентин Игнатов – ректор на МУ – Варна с рег. № ОС21000146ВН/26.03.2021 г., относно номинации за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование, както следва:

  • индивидуална награда за доц. д-р Диана Радкова, дм – за изключителен принос в организацията и лечението на пациенти с COVID-19 във Варна и за цялостна научно-изследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на инфекциозните болести.
  • колективна награда за УМБАЛ „Света Марина“ – Варна за изключителен професионализъм при организация и координация на дейностите по диагностика, хоспитализиране и лечение на пациенти с COVID-19 от Варна и целия Североизточен регион на България.

 

 

icon-pdf Предложение от проф. д-р Виолета Йотова – председател на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна с рег. № ОС21000155ВН/30.03.2021 г., относно номинации за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование в област обществени науки – колективна награда за  изследователския екип от Катедрата по икономика и управление на здравеопазването към Факултета по обществено здравеопазване на Медицински университет  „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

 

 

icon-pdf Предложение от флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров – началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ с рег. № ОМД21000271ВН-004ВН/30.03.2021 г., относно номинация за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование, както следва:

  • в област хуманитарни науки – индивидуална награда за  капитан I ранг доц. д.н. Асен Кожухаров
  • в област природни науки – колективна награда за творчески колектив с ръководител капитан I ранг проф. д-р Мирослав Цветков.
  • в област технически науки – колективна награда за творчески колектив с ръководител флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров.

icon-pdf  Подкрепящо писмо от проф. д-р Виолета Йотова – председател на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна с рег. № РД21002749ВН-025ВН/30.03.2021 г., относно номинации за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование в област технически науки – колективна награда за творчески колектив с ръководители флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров за изпълнение на научния проект „Център за практическо обучение по използване на корабните спасителни средства“.

icon-pdf Подкрепящо писмо от проф. д-р Виолета |Йотова  – председател на Управителния съвет на  Съюза на учените – Варна с рег. № ОС21000159ВН/30.03.2021 г., относно номинации за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование в област хуманитарни науки – индивидуална награда за  капитан I ранг доц. д.н. Асен Кожухаров.

icon-pdf Подкрепящо писмо от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ с рег. № РД21002749ВН-026ВН/31.03.2021 г., номинация за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование,в област технически науки – колективна награда за творчески колектив с ръководител флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров.

icon-pdf Предложение от проф. д-р Виолета Йотова – председател на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна с рег. № ОС21000156ВН/30.03.2021 г., относно номинации за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование в област технически науки – индивидуална награда за доц. д-р Кристина Близнакова.

 

 

icon-pdf Предложение от проф. д-р Петър Христов – ректор на  ВСУ „Черноризец Храбър”  с рег. № ОС21000163ВН/30.03.2021 г., относно номинации за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование, както следва:

  • в област технически науки – индивидуална награда за проф. д-р Александър Слаев.
  • в област обществени науки – индивидуална награда за проф. д-р Антон Грозданов.

 

 

icon-pdf Предложение на проф. д-р инж. Румен Кишев – ръководител на Център по хидро- и аеродинамика – Варна с рег. № ОМД19000453ВН-002ВН/30.03.2021 г., относно номинации за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование в област технически науки – колективна награда за научен колектив гл. ас. Д-р мат. Николай Марков и маг. Инж. Григор Николов.

Актуализирани на 05.04.2021 г.


♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Предложения за присъждане на награда “Варна” в системата на предучилищното и училищното образование

За разглеждане от ПК “Наука и образование”

icon-pdf Предложение от Педагогически съвет на ОУ „Йордан Йовков“ с рег. № ОС21000147ВН/26.03.2021 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на основното училищно образование и обслужващите звена на ОУ „Йордан Йовков“.

Публикувано на 30.03.2021 г., актуализирано на 09.04.2021 г.

icon-pdf Предложение от инициативен комитет с рег. № ОС21000154ВН/29.03.2020 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Ирена Станева – “Учител на годината“.

Публикувано на 07.04.2021 г.

icon-pdf Подкрепящо писмо от кмета на район „Одесос“ с рег. № РД21007459О–Д/06.04.2021 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на предучилищното образование на ДГ № 5 „Слънчо“.

Публикувано на 09.04.2021 г.

icon-pdf  Предложение от Жени Хинтоларска – директор на ДГ № 43 „Пинокио“ с рег. № ОС21000180ВН/12.04.2021 г., относно присъждане на награда „Варна“ за „Учител на годината” в областта на предучилищното образование на Мария Пенева

Публикувано на 14.04.2021 г.

icon-pdf  Предложение от Гергана Япаджиева – директор на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ с рег. № ОС21000183ВН/14.04.2021 г., относно присъждане на награда „Варна“ за „Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка на Галина Янева.

Публикувано на 14.04.2021 г.

icon-pdf Придружително писмо от Снежина Дамянова – директор на ДГ № 30 „Синчец“ – Варна с рег. № ОС21000182ВН/14.04.2021 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на предучилищното образование на ДГ №30 „Синчец“.

Публикувано на 14.04.2021 г.

icon-pdf  Подкрепящо писмо от Христо Христов – кмет на район „Младост“ с рег. № РД21006995МЛ-001МЛ/13.04.2021 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на предучилищното образование на ДГ №30 „Синчец“.

Публикувано на 14.04.2021 г.

icon-pdf Предложение от инициативен комитет с рег. № ОС21000185ВН/14.04.2021 г. и рег. № ОС21000185ВН-001ВН/14.04.2021 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на средно училищно образование и обслужващите звена на СУ „Гео Милев“ – Варна.

Публикувано на 14.04.2021 г.


♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Предложения за присъждане на награда “Варна” за ярки постижения в областта на културата

За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

 icon-pdf  Предложение от инициативен комитет с рег. № ОС21000077ВН/15.02.2021 г., относно присъждане на Голяма награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Георги Лечев.

icon-pdf Предложение от читалищното настоятелство  при НЧ „Отец Паисий – 1934 г.“ – Варна с рег. № ОС21000109ВН/26.02.2021 г., относно присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Костадин Бандутов.

icon-pdf Предложение от инициативен комитет с рег. № КДР21000463ВН/24.03.2021 г., относно присъждане на „награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Любомир Бенковски – Бенджи.
  icon-pdf Допълнение към предложение от инициативен комитет с рег. № КДР21000463ВН-001ВН/30.03.2021 г., относно присъждане на „награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Любомир Бенковски – Бенджи.

Публикувани на 26.03.2021 г.

icon-pdf Предложение от Радослав Иванов – главен художествен ръководител на АНПТ „Одесос“ при ОДМВР – Варна и Председател на дружество на хореографите Варна с рег. № ОС21000153ВН/29.03.2021 г., относно присъждане на „награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Юлиян Станев.

icon-pdf Предложение от Виктория Митева – галерист на Арт Галерия Папийон с рег. № ОС21000160ВН/30.03.2021 г., относно присъждане на „награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Пламен Монев.

icon-pdf Предложение от Николай Рачински – председател на Съюза на архитектите в България с рег. № ОС21000150ВН-001ВН/30.03.2021 г., относно присъждане на „награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата на арх. Светослав Станиславов.

icon-pdf Предложение от Читалищното настоятелство на Народно читалище „Петко Рачев Славейков 1928“ Варна с рег. № ОС21000151ВН/29.03.2021 г., относно присъждане на „награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Вокално студио Angel Voices.

icon-pdf Предложение от Мими Иванова – поп изпълнител и вокален педагог и от Развигор Попов – композитор с рег. № ОС21000152ВН/29.03.2021 г., относно присъждане на „награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Атанаска Липчева.

icon-pdf Предложения от арх. Марин Велчев – председател на Камара на архитектите в България с рег. № ОС21000150ВН/29.03.2021 г. и №ОС21000161ВН/30.03.2021 г., относно присъждане на „награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата на арх. Светослав Станиславов.

icon-pdf Предложение от Даниела Димова – директор на ТМПЦ – Варна с рег. № ОС21000168ВН/31.03.2021 г., относно присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Нина Локмаджиева.

icon-pdf Предложение от Даниела Димова – директор на ТМПЦ – Варна с рег. № ОС21000167ВН/31.03.2020 г., относно присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата:
– колективна награда за екипа на ДТ „Стоян Бъчваров“ Варна „Поразените“.
– колективна награда за екипа на постановката на Държавна опера – Варна „Макбет“ от Джузепе Верди.

icon-pdf Предложение от Наталия Чешмеджиева – директор на БНР – Радио Варна с рег. № ОС21000169ВН/31.03.2020 г., относно присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата за „Архитектурата на Стара планина“.

icon-pdf Предложение от Епархийското ръководство на Варненска и Великопреславска света митрополия с рег. № ОС21000165ВН/31.03.2020 г., относно присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на екипа на РТВЦ – Варна за поредицата „Домът на вярата“, излъчвана по БНТ1.

icon-pdf Предложение от инициативен комитет с рег. № РД21006656ВН/29.03.2021 г., относно  присъждане на Голяма награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Станислав Пенев.

 icon-pdf  Писмо с рег. № ЗК21000644ВН/06.04.2021 г. с приложени подкрепящи писма за присъждане на Голяма награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Станислав Пенев.

Актуализирани на 06.04.2021 г.