Статути

Начало > Нормативна уредба архив > ...

Статути

icon-pdf Меморандум за разбирателство между Община Варна и фондация “Вапцарова вяра” за учредяване на комитет по побратимяване на градове за реализацията на проект “Паркове на поезията”


icon-pdf Статут за награда “Варна” в сферата на науката и висшето образование


icon-pdf Статут за награда “Варна” в системата на предучилищното и училищното образование 


icon-pdf Статут на общински форум за институционално взаимодействие в образованието


icon-pdf Статут за определяне на годишни поименни награди на Община Варна за студенти от варненските висши учебни заведения за постигнати високи резултати


icon-pdf Статут за присъждане на награда за млад български писател “Андрей Германов”


icon-pdf Статут и правилник за устройството и дейността на художествен музей “Георги Велчев” – филиал на Градската художествена галерия – Варна


icon-pdf Статут на стипендия “Димитър Ефендулов”


icon-pdf Статут за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна


icon-pdf Статут на хорова школа “Морски звуци”


icon-pdf Статут за честване на национални и професионални празници на етническите общности в община Варна


icon-pdf Статут за присъждане на награда “Варна” за ярки постижения в областта на културата