Oбявиха конкурс за нов управител на ДКЦ “Чайка“

dkc_exteriorОбщински съвет – Варна обяви конкурс за нов управител на ДКЦ “Чайка“. От кандидатите за поста се изисква да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина или икономика. Кандидатите лекари трябва да имат придобита основна специалност и квалификация по здравен мениджмънт. Изискванията към икономистите са да притежават призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.

Всички кандидати трябва да имат минимум петгодишен трудов стаж по специалността, съответно като лекар или като икономист, както и да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

Конкурсът ще се проведе в три етапа. В първия етап ще се извърши проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания. Следващото ниво е представяне на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. Последната част от конкурсната процедура е събеседване с кандидатите.

Документи ще се приемат всеки делничен ден до 11 януари 2018 г. в дирекция „Канцелария на Общинския съвет“, стая 308, в Община Варна, бул. „Осми Приморски полк“ №43.

Пълните условия и документите за участие са публикувани ТУК.

До конкурса се стигна, след като досегашният управител на ДКЦ „Чайка“ д-р Александра Манушева беше освободена от поста.