ОбС-Варна заседава извънредно

P1150089Общински съвет – Варна се събира на извънредно заседание, което ще започне в 9:00 часа в зала „Пленарна“. В предварителния дневен ред са включени две точки.

Основна тема на дискусиите ще бъде казусът „Спартак“. Съветниците трябва да решат дали да предоставят за безвъзмездно ползване на ФК „Спартак 1918“ стадиона и останалата спортна база, които вече са собственост на новото общинско дружество „Стадион Спартак“. В дневния ред фигурират също избор на нов Съвет на директорите и увеличаване капитала на дружеството.

Втора точка е упълномощаване на представителя на община Варна да участва в Общото събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“ – дружеството, което преди години изгради видеонабюдението в града. Общото събрание е насрочено за 18 юли 2018 г. от 10:00 часа.