Община Варна ще дофинансира маломерни и слети паралелки в шест училища

2Община Варна ще дофинансира маломерни и слети паралелки в шест училища, решиха с единодушие съветниците от комисиите “Наука и образование” и “Финанси и бюджет” към местния парламент. Те дадоха съгласието за отпускане на допълнителни средства за общо 19  паралелки на територията на общината.

За обезпечаване на учебния процес през 2022/2023 г. от общинския бюджет ще бъдат отпуснати над 161 хил. лева. Половината от средствата – 80 хил. лева, са за ОУ „Св. Климент Охридски“ в с. Константиново, където има 3 слети и 1 маломерна паралелка. 42 хил. лева ще отидат за дофинансиране на Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ – Варна с 8 паралелки под норматива за брой ученици. Училището в кв. „Галата“ – ОУ  „Капитан Петко Войвода“, ще получи от местната хазна 27 хил. лева за 3 маломерни паралелки.1

Две паралелки под норматива има в ОУ „Отец Паисий“ и по една в Първо основно училище „Свети Княз Борис I“ и СУ „Пейо Яворов“. Дофинансирането за трите училища ще е общо 11,7 хил. лева.

Според Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование минималният брой ученици от I до IV клас е 16 деца в паралелка, а от V до XII клас – 18 ученици.