Конкурс за избор на управители на общинските лечебни заведения

Начало > ...

Конкурс за избор на управители на общинските лечебни заведения

icon-pdf Публична покана на Общински съвет – Варна за обявяване на конкурс за избор на управители на общинските лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност.

Със свое решение № 984-7(26)17.05.2022 г.  Общински съвет – Варна удължава срока за подаване на документи и  променя датата на провеждане на конкурса, както следва:

Срок за подаване на документите – 45 дневен срок от публикуване на обявата.

Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе в сградата на Община Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43, етаж 2, стая на общинския съветник на 07.06.2022 г. от 10:00 часа.

       icon-pdf ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в обявената конкурсна процедура за избор на управител  

       icon-pdf ДЕКЛАРАЦИЯ относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия

Публикувано на 19.04.2022 г.


СПИСЪК
с допуснати и недопуснати кандидати до II-ри етап

icon-pdf„Дентален център I – Варна“ ЕООД, ЕИК 000090186

icon-pdfДиагностично – консултативен център 4 – Варна“ ЕООД, ЕИК 813116984

icon-pdf „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания“ – Варна ЕООД, ЕИК 000090147

Публикувано на 08.06.2022 г. 


СПИСЪК
с допуснати и недопуснати кандидати до III-ти етап

icon-pdf„Дентален център I – Варна“ ЕООД, ЕИК 000090186

icon-pdfДиагностично – консултативен център 4 – Варна“ ЕООД, ЕИК 813116984

Публикувано на 10.06.2022 г. 


ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ

icon-pdf„Дентален център I – Варна“ ЕООД, ЕИК 000090186

icon-pdfДиагностично – консултативен център 4 – Варна“ ЕООД, ЕИК 813116984

Публикувано на 13.06.2022 г.