Конкурс за избор на управители на общинските лечебни заведения

Начало > ...

Конкурс за избор на управители на общинските лечебни заведения

icon-pdf Публична покана на Общински съвет – Варна за обявяване на конкурс за избор на управители на общинските лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност.

       icon-pdf ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в обявената конкурсна процедура за избор на управител  

       icon-pdf ДЕКЛАРАЦИЯ относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия

Публикувано на 19.04.2022 г.