Общинските съветници отново казаха “не” на референдум за Морската градина

4Общинските съветници от постоянните комисии към Общински съвет – Варна показаха почти единодушие по предложението за произвеждане на местен референдум за бъдещето на Морската градина. На съвместно заседание в Юнашкия салон те подкрепиха становището на ВрК „Правна“, с което се отхвърля предложението и се отказва провеждане на допитването. От присъствалите 40 съветници с право на глас само двама се въздържаха, а един беше против.

Мотивите на правната комисия бяха, че с така поставените въпроси и с наличния брой валидни подписи в подписката местен референдум за Морската градина не може да има.

Според съветниците въпросите за допитването: „Да достига ли паркът Морска градина до морето, като включва и зоната от ската до морския бряг?“ и „Да бъде ли крайбрежната зона на Варна паркова зона за отдих с обекти за хранене, спорт, атракции и развлечения, но без жилища, ателиета, офиси, молове, хотели, казина, конгресни центрове и яхтени пристанища?“, са незаконосъобразни. Те не са от компетентността на Общинския съвет, тъй като се уреждат със Закона за устройство на територията и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, съответно местният парламент не може да се произнесе по тях. Другият аргумент за отказа беше, че във внесената подписка липсва изискуемият по закон брой подписи. Те са с 331 по-малко от необходимите по закон.6

Окончателно решение по казуса ще бъде взето на заседание на Общинския съвет в понеделник – 22 януари 2018 г.

Насрочването на сесия за референдума е в изпълнение на решение на Върховния административен съд, който задължи председателя да внесе за разглеждане подписката в местния парламент и да свика заседание на съвета.

3   2

  1   5