Общинският съвет избира заместник-председатели и ръководства на комисии

3Кои ще са новите заместник-председатели на Общинския съвет във Варна, ще стане ясно на днешното второ заседание на местния парламент, което започва в 9:00 часа в зала „Пленарна“ на Общината.

Според проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, който също ще бъде гласуван днес, избирането на заместник-председатели ще се извърши поотделно за всеки предложен кандидат, с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.

Друга точка в дневния ред е изборът на председатели и членове на постоянните, временните и специализираните комисии.

Съветниците ще обсъдят и номинациите за годишните поименни награди на Община Варна за изявени студенти. По традиция отличията се присъждат в навечерието на студентския празник – 8-ми декември.