Общинският съвет прие половинмилиардния бюджет на Варна

25След едночасови дебати Общинският съвет прие бюджета на Варна за 2019 г. в размер на  497 625 000 лв. Съветниците гласуваха с гласа 36 „за”,  7 „против” и  1 „въздържал се”.

Бюджетът е рекорден в историята на града и е втори по големина в страната след столицата.  Варна ще разполага с близо 104 млн. лева повече спрямо 2018 г., без да има увеличение на местните данъци и такси.

“Бюджет 2019 ще позволи още по-ускореното обновяване на града ни. Наша обща задача е тези близо половин милиард лева да бъдат оползотворени по най-добрия възможен начин, да за може  всеки варненец да види ефекта пред своя дом и на своята улица“, изтъкна след гласуването кметът Иван Портних.

„Само преди няколко години 200 млн. лв. бюджет ни изглеждаха фантастика, недостижима сума. Благодарение на усилията на всички ни Варна вече разполага с половин милиард лева“, допълни кметът.

По думите му Варна няма време за губене. “Тя не е град, който заради политически търкания може да зацикли“, коментира Портних. Той благодари на общинските съветници за конструктивната им работа в комисиите при обсъждането на финансовия документ.3

И тази година приоритети остават образованието, утвърждаването на Варна като  привлекателна дестинация за целогодишен туризъм, както и привличането на повече средства по европейски програми. В годината, в която Варна е Европейски град на спорта, допълнително финансиране е заделено също за спортни събития и изграждане на спортна инфраструктура.

Заложената капиталова програма е за 195 млн. лева, от които 86,3 млн. лева са осигурени от европейските програми.

Над една трета от средствата в бюджета, или 35,1%, ще бъдат изразходвани за образование. Парите по това перо възлизат на 142,7 млн. лева и са с около 20% повече спрямо първоначалния бюджет за 2018 г. През годината ще бъдат направени значителни инвестиции в подобряване на образователната инфраструктура в училища и детски градини и създаване на модерна база за образование и кариерно развитие. Предвидените средства са в размер на 13,7 млн. лева – двойно повече от миналата година, част от които ще бъдат вложени в основни ремонти на спортни и детски площадки в редица училища и градини. Продължава работата по европроекта за  модернизация на образователната инфраструктура, който обхваща 7 училища и 3 детски градини. През тази година в чисто нови сгради ще влязат децата от ДГ „Карамфилче“ и „Иглика“ в кв. “Виница”.

28Над 124 млн. лева е бюджетът за жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда за 2019 г. във Варна. От тази сума за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа са предвидени 67,5 млн. лева, от които близо 38,3 млн. лева са за довършване на бул. „Васил Левски“. Около 18 млн. лева Община Варна ще вложи в основен ремонт на пътна мрежа, а малко над 7 млн. лева ще струва текущата рехабилитация на улици в града. От приоритетните обекти, по които ще се работи тази година, е изграждането на пътна автомобилна рампа на автомагистрала „Хемус“, с качване от бул. „Ат. Москов“. Друг голям обект е реконструкцията на улица от бул. „Първи май“ към Рибарско пристанище „Карантината“. Мащабно обновяване на улици предстои в с. Константиново, за което в бюджета на община Варна са заделени 2,5 млн. лева.

Близо 91 млн. лева в бюджета на община Варна за 2019 г. ще бъдат осигурени от оперативните програми, или с около 11 млн. лева повече в сравнение с миналата година. С европейски средства  предстои да бъде извършена модернизация на пречиствателната станция за отпадъчни води в к.к. „Златни пясъци“  на стойност 23 млн. лева. Друг мащабен проект е този за рибарското пристанище „Карантината“, за който са осигурени 13 млн. лева. Над 10 млн. лева по ОП „Региони в растеж“ общината ще инвестира в благоустройство и естетизация на градската среда, като един от обектите, включен в проекта, е Морската градина.26

През тази година ще бъде разширен обхватът на Синята зона и за това общината е отделила 3,8 млн. лева. Съветниците одобриха също план-сметка „Чистота“ в размер на 37,2 млн. лв.,  с около 4 млн. повече спрямо миналата година.

С двойно повече средства ще разполага Варна за култура и спорт през 2019 г.  33,2 млн. лева е бюджетът на общината във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“. Спрямо миналогодишния бюджет има увеличение с 16,4 млн. лева, което се дължи основно на домакинството на Варна за Европейски град на спорта. По този повод общината ще инвестира над 14,3 млн. лева в изграждането на три нови спортни комплекса в кв. „Владислав Варненчик”, кв. „Виница“ и на ул. „Студентска“, както и в реконструкцията на стадион „Спартак“. Общинските съветници одобриха бюджета по програма „Спорт“, при която също има увеличение на средствата. През тази година тя е в размер на 2 млн. и 135 хил. лева, с 835 хил. лева повече спрямо първоначалния бюджет за 2018 г.“. Спортният календар по програмата за 2019 г. предвижда провеждането на над 200 инициативи, от които над 50 са международни. Една от проявите са: престижната регата „Tall ships”, международният лекоатлетически маратон „Варна 2019“, Европейското първенство по хандбал за девойки до 19 г., 50-то юбилейно издание на автомобилното рали „България“ и др.

11Бюджет 2019 осигурява повече средства и за здравеопазване. Финансовата рамка е в размер на 21,1 млн. лева, с близо 1,6 млн. лева повече спрямо бюджета за 2018 г. Акцентът тази година е върху общинските здравни програми, чийто брой е двойно увеличен. Със средства от местната хазна ще се финансират общо 18 здравни програми, 9 от които са нови. Част от тях са: „Хипотерапия и рехабилитация на деца с увреждания и проблеми в развитието”, „Грижа за деца с диабет и редки ендокринни заболявания”, “Зеленият двор на Варна”, „Профилактика на диабетното стъпало“. Други нови програми са за скрининг на заболяванията на щитовидната жлеза, белия дроб, маточната шийка, простатната жлеза, рак на гърдата. Финансовото подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми ще продължи и през 2018 г., като за общинската инвитро програма са заделени 283 хил. лева. Предстоят също мащабни ремонти на детските площадки в 7 от общо 12-те общински ясли във Варна, за които са планирани около 2 млн. лева.

С над 1 млн. лева е увеличен бюджетът за социални дейности спрямо 2018 г.  и е в размер на 16,8 млн. лева. Продължава  надграждането на социалната програма, която тази година ще бъде допълнена с нови услуги. Предстои да отвори врати дневен център за деца с увреждания, включително с аутизъм. През 2019 г. ще стартира работата по изграждането на центровете за хора с деменция и с тежки множествени увреждания. Предвижда се също закупуване на нови микробуси за хора с увреждания и на товарни автомобили за нуждите на социалния патронаж.27

В бюджета на Варна за транспорта са отделени 8,4 млн. лева. По това перо също има увеличение спрямо предходната година, което се дължи основно на по-големия брой пенсионерски карти. Те ще струват на местната хазна близо 6 млн. лева. За ученическите карти ще бъдат отпуснати 1,2 млн. лева, като дофинансирането се запазва същото, като през 2018 г. За пътуванията за хората с увреждания общината ще отдели около 140 хил. лева.

7   1

  22   13