Местният парламент във Варна заседава за последен път за 2020 г.

8Общинският съвет във Варна ще заседава за последен път за годината. В проекта за дневен ред са включени две точки.

Едната от тях е приемане на изменения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна. Предвижда се промяна в таксата за дейностите по хранене в детските градини за децата от предучилищните групи.

Втората точка е отпускане на средства за закупуване на дигитален мобилен рентгенов апарат за „ДКЦ V Варна – Света Екатерина“.

11-то заседание на местния парламент е с начален час 10:30 часа. То ще се проведе онлайн с помощта на платформата за видеоконферентна връзка Cisco Webex Meetings и системата за електронно гласуване Контракс и ще може да се проследи в реално време в YouTube канала на местния парламент.