Одобриха ПУП за пробива на ул. “Ал. Рачински” във Варна

2Поредна стъпка към изграждането на пробива на ул. „Ал. Рачински“ беше направена на днешното заседание на комисията по архитектура към Общински съвет – Варна. Съветниците одобриха ПУП-ПРЗ на обект: “Реконструкция на ул. “Ал. Рачински”, в участъка между бул. „Съборни” и ул. „Ген Колев”.

Планът за разширение на улицата съществува от 80-те години на миналия век, но заради съдебни дела той не е реализиран. В проектното трасе попада и сграда паметник на културата, която предстои да бъде преместена, стана ясно на днешното заседание.

„Най-голямото предизвикателство пред нас ще бъде преместването на паметника. В Берлин има подобен случай, в който стара сграда, качена върху релса, е била изместена с около 150 метра от предходното й място. При нас обектът е в много тежко физическо състояние. Затова смятам, че сградата трябва да бъде изградена наново, като в новия строеж бъдат вградени елементи от стария“, каза след заседанието главният архитект на Варна Виктор Бузев. По думите му преместването на сградата ще е предизвикателство и за гилдията, тъй като в България това не се е случвало до момента. „Можем да покажем добро отношение към паметниците на културата, запазвайки ги, било то и с преизграждането им. Когато сградата е била строена, не е отговаряла на сегашните нормативи, един от които е за земетръс. Чрез преизграждането й този проблем ще може да бъде решен“, допълни главният архитект на Варна.5

Усилията на администрацията са насочени към придобиването на цялата собственост на сградата, тъй като сега тя е смесена – общинска и частна. „Когато това се случи, заедно ще можем да решим нейната бъдеща функция. Там може да бъде преместен музеят на кметовете на Варна. В тази сграда и в квартала около нея са живели голяма част от кметовете, оставили трайна следа в развитието на града“, коментира арх. Бузев.

Пробивът на ул. „Ал. Рачински“ ще бъде с две платна с по две ленти със зелена разделителна линия по средата. Предстои отчуждаването на четири имота, върху които са изградени шест сгради.

Общинските съветници одобриха и проекта за ПУП-ПРЗ на Аспарухов парк – важна стъпка от стартирането на проекта през 1997 г.

3Съгласно Закона за устройство на територията позволената плътност на застрояване е 1%, т.е. в 1 дка може да има 10 кв. метра застроена площ. „Това са елементи, които всеки един парк трябва да има: тоалетни, място за стопанисване на техниката, обработваща зелените площи и т.н. При тези квадратни метри за никакво друго строителство не може да става дума“, увери арх. Бузев.

На днешното заседание беше дадена зелена светлина и за изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Морска част за дострояване на буна „Минерален басейн“ в акваторията на Черно море при к.к. Св. Св. Константин и Елена. Предвижда се в бъдеще да бъдат изградени брегозащитни съоръжения, които ще прекъснат абразията на морския бряг и ще осигурят по-спокойни води.