Отчети мандат 2019-2023

Начало > ...

Отчети мандат 2019-2023

icon-pdf Отчет за дейността на Общински съвет – Варна за периода 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г.

icon-pdf Отчет за дейността на Общински съвет – Варна за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.

icon-pdf Отчет за дейността на Общински съвет – Варна за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г.

icon-pdf Отчет за дейността на Общински съвет – Варна за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

icon-pdf  Отчет за дейността на Общински съвет – Варна за периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г.

icon-pdf Отчет за дейността на Общински съвет – Варна за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

icon-pdf Отчет за дейността на Общински съвет – Варна за периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г.

icon-pdf Отчет за дейността на Общински съвет – Варна за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.