ПК „Собственост и стопанство“ прие финансовите отчети на общинските лечебни заведения

Годишните финансови отчети на лечебните заведения, собственост на Община Варна, бяха представени на днешното заседание на ПК „Собственост и стопанство“. Съветниците от комисията приеха отчетите за 2016 г. на ДКЦ I “Св. Клементина”, ДКЦ “Свети Иван Рилски – Аспарухово”, ДКЦ III, IV и V,  АГ болницата, Онкоболницата, както и на Спортния диспансер. Заради разминаване в данните отложиха единствено разглеждането на финансовите резултати на ДКЦ „Чайка“.IMG_20170425_101242

Членовете на комисията освободиха от отговорност управителите на общинските лечебни заведения с изключение на д-р Александра Манушева. Решението за нея ще бъде взето на следващо заседание на комисията, когато бъдат изслушани контрольорът, главният счетоводител и одиторът на ДКЦ “Чайка”. Съветниците избраха и регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол на болниците през текущата година.

Всички общински лечебни заведения се сблъскват с еднакви трудности. Тежката конкурентна среда, лошият сграден фонд и текучеството на кадри са най-големите проблеми на общинските лечебни заведения, стана ясно на заседанието.IMG_20170425_101328

Сред точките в дневния ред бе и искане на съгласие за бракуване на моторни превозни средства, собственост на „Градски транспорт“. Изпълнителният директор на дружеството инж. Злати Златев разясни, че става дума за девет съчленени тролейбуса и един автобус „Ивеко“. Тролеите са близо 30-годишни, като сред тях е и този, който преди две години горя на Аспарухов мост. Съветниците дадоха „зелена светлина“ за бракуване на превозните средства, но възложиха на инж. Златев, когато реши да ги продава за скрап, да събере поне пет оферти за най-изгодна цена.

Общинските съветници взеха и решение да поканят управителя на ВиК – Варна инж. Валентин Вълканов на следващо заседание на комисията, на което той да представи състоянието и перспективите пред дружеството, както и мотивите за исканото увеличение на цената на водата във Варна.IMG_20170425_102229

Две от точките в дневния ред, свързани със „Специализираната болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“, бяха отложени заради отсъствието на управителя доц. д-р Христо Ганчев.