Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от ЕС на община Варна за 2019 г.

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2019 Г.

     На основание на чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси  и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна, председателят на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата варненска общественост на обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2019 г.

     Публичното обсъждане ще се проведе на 17.09.2020 г. от 15:00 часа в Юнашкия салон, гр. Варна, бул. „Христо Ботев“, 1.

Материали:

icon-pdf Покана за публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2019 г.

icon-pdf Отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2019 г. – презентация 

icon-pdf Отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2019 г. – (icon-pdf Формат на файла с възможност за търсене в текст)

Материалите по публичното обсъждане са публикувани и в сайта на Община Варна – https://www.varna.bg.