Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Варна за 2018 г.

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА
СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 201
8 г.

   На основание на чл. 140 от Закона за публичните финанси  и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна, Председателят на Общински съвет – Варна кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата варненска общественост на обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Варна за 2018 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 07.08.2019 г. от 14:00 часа до 15:00 часа в зала  „Пленарна“ на община Варна.

Материалите по публичното обсъждане са публикувани на сайта на община Варна

icon-pdf Покана от председателя на Общински съвет – Варна

icon-pdf Протокол от публичното обсъждане