Предаване НА ЖИВО

Начало > ...

Предаване на заседания НА ЖИВО


Заседания от 10.07.2020 г.

Заседание на ПК “Финанси и бюджет” от 14:30 ч. Линк в YouTube

 

Заседание на ПК “Собственост и стопанство” от 10:00 ч. Линк в YouTube


Заседания от 08.07.2020 г.

Заседание ПК “Собственост и стопанство” . Линк в YouTube


Заседания от 07.07.2020 г.

Заседание ПК “Собственост и стопанство” . Линк в YouTube


Заседания от 06.07.2020 г.

Заседание на Вр.К „Опазване и възпроизводство на околната среда”


Заседания от 03.07.2020 г.
Заседание на ВрК “Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Варна”  – Линк в YouTube


Заседания от 01.07.2020 г.

Заседание на ПК “Социални дейности и жилищна политика” – Линк към YouTube


Заседания от 30.06.2020 г.

Заседание на ПК “Благоустройство и комунални дейности” – Линк в YouTube


Заседания от 29.06.2020 г.

Заседание на ПК “Младежки дейности и спорт” 29.06.2020 г. – Линк към YouTube

 

Заседание на ПК „Обществен ред и сигурност“ 29.06.2020 г. – Линк в YouTube

 

Заседание на ПК “Собственост и стопанство” 29.06.2020 г. – Линк в YouTube