Предаване НА ЖИВО

Начало > ...

Предаване на заседания НА ЖИВО

YouTube канал на Общински съвет-Варна


Извънредно заседание на Общински съвет-Варна №9 от 20.11.2020 г. от 10:30 ч. /ОНЛАЙН/


Заседание на Общински съвет-Варна №8 от 29.09.2020 г. от 14:30 ч. /след обед/. Линк в YouTube

Заседание на Общински съвет-Варна №8 от 29.09.2020 г. от 09:00 ч. /преди обед/. Линк в YouTube


Заседание на ПК „Здравеопазване“ – 28.09.2020 г. от 14:00 ч. Линк в YouTube

Заседание на ПК „Социални дейности и жилищна политика” -28.09.2020 г. от 11:00 ч. Линк в YouTube

Заседание на Вр.К „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Oбщински съвет – Варна”-28.09.2020 г. от 10:00 ч. Линк в YouTube


Заседание на ПК “Финанси и бюджет” – 24.09.2020 г. от 16:00 ч. в YouTube

Заседание на ПК “Култура и духовно развитие” – 24.09.2020 г. от 15:00 ч. в YouTube

Заседание на ПК “Собственост и стопанство” 24.09.2020 г. от 10:00 ч. в YouTube


Заседание на ПК “Собственост и стопанство” 23.09.2020 г. от 10:00 ч.


Заседание на Общински съвет-Варна №7 от 13.08.2020 г. от 10:00 ч. Линк в YouTube


Заседание на ПК “Здравеопазване”-10.08.2020 г.  от 13:30 ч. Линк в YouTube.


Заседание на ПК “Култура и духовно развитие”-07.08.2020 г.  от 14:00 ч. Линк в YouTube.


Заседание на ПК “Наука и образование”-06.08.2020 г.  от 14:00 ч. Линк в YouTube


Заседание №6 на Общински съвет-Варна – 14.07.2020 г. от 09:00 ч. Линк в YouTube

 Заседание №6 на Общински съвет-Варна – 13.07.2020 г. от 14:00  ч. (след обедната почивка). Линк в YouTube

 

Заседание №6 на Общински съвет-Варна – 13.07.2020 г. от 9:00  ч. (преди обедната почивка). Линк в YouTube