Предаване НА ЖИВО

Начало > ...

Предаване на заседания НА ЖИВО

YouTube канал на Общински съвет-Варна

Заседание на ПК “Собственост и стопанство” 23.09.2020 г. от 10:00 ч.


Заседание на Общински съвет-Варна №7 от 13.08.2020 г. от 10:00 ч. Линк в YouTube


Заседание на ПК “Здравеопазване”-10.08.2020 г.  от 13:30 ч. Линк в YouTube.


Заседание на ПК “Култура и духовно развитие”-07.08.2020 г.  от 14:00 ч. Линк в YouTube.


Заседание на ПК “Наука и образование”-06.08.2020 г.  от 14:00 ч. Линк в YouTube


Заседание №6 на Общински съвет-Варна – 14.07.2020 г. от 09:00 ч. Линк в YouTube

 Заседание №6 на Общински съвет-Варна – 13.07.2020 г. от 14:00  ч. (след обедната почивка). Линк в YouTube

 

Заседание №6 на Общински съвет-Варна – 13.07.2020 г. от 9:00  ч. (преди обедната почивка). Линк в YouTube