Процедура за избор на съдебни заседатели

Начало > ...

Процедура за избор на съдебни заседатели

Публикувани на 03.09.2019 г.

icon-pdf Списък и документи на допуснатите кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Варна

Публикувани на 04.09.2019 г.

icon-pdf Допълнение към списък и документи на допуснатите кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Варна


С решение на Общински съвет-Варна от заседание №42 от 01.08.2019 г е открита процедурата за определяне на съдебни заседатели при Районен съд  гр.Варна и са описани правилата за подаване на заявления.

icon-pdf Решение на Общински съвет

icon-pdf Заявление по образец