Процедура за избор на съдебни заседатели

Начало > ...

Процедура за избор на съдебни заседатели


Публикувани на 31.10.2019 г.

icon-pdf Доклад на комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Районен съд – Варна

 


Публикувани на  23.10.2019 г.

icon-pdf Допълнение 2 към СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели след удължаване на срока с решение №1844-7/44/26.09.2019г.

Публикувани на 16.10.2019 г.

icon-pdf Допълнение 1 към СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели след удължаване на срока с решение №1844-7/44/26.09.2019г.

Публикувани на 11.10.2019 г.

icon-pdf СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели след удължаване на срока с решение №1844-7/44/26.09.2019г.


С решение на Общински съвет-Варна от заседание №42 от 01.08.2019 г е открита процедурата за определяне на съдебни заседатели при Районен съд  гр.Варна и са описани правилата за подаване на заявления.

icon-pdf Решение на Общински съвет

icon-pdf Заявление по образец

icon-pdf Решение на Общински съвет за удължаване на срока