Процедура за избор на съдебни заседатели 2022 г.

Начало > ...

Процедура за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд гр.Варна

 Публикувани на 15.07.2022 г.

icon-pdf Списък, документи и график на събеседване на допуснатите до събеседване кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд – Варна

 


Публикувани на 29 .04.2022 г.

С решение на Общински съвет-Варна от заседание №25 от 20.04.2022 г е открита процедурата за определяне на съдебни заседатели при Окръжен съд  гр.Варна и са описани правилата за подаване на заявления.

icon-pdf Решение на Общински съвет

icon-pdf Заявление по образец

icon-pdf Писмено съгласие

icon-pdf Декларация по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт

icon-pdf Декларация по чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт