Процедура за избор на съдебни заседатели при Районен съд-Варна 2023 г.

Начало > ...

Процедура за избор на съдебни заседатели при Районен съд гр.Варна


Публикувани на 02.08.2023 г.

icon-pdf Доклад на Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Районен съд – Варна и списък на одобрените съдебни заседатели.

 


 Публикувани на 10.07.2023 г.

icon-pdf Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Варна и график за изслушване

icon-pdf Документи на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Варна – 2023


 Публикувани на 19.05.2023 г.

С решение на Общински съвет-Варна на заседание №34 от 11.05.2023 г е открита процедурата за определяне на съдебни заседатели при Районен съд  гр.Варна и са описани правилата за подаване на заявления.

icon-pdf Решение на Общински съвет

 

icon-pdf Заявление по образец

 word Заявление по образец

 

icon-pdf Писмено съгласие

word  Писмено съгласие

 

icon-pdf Декларация по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт

word Декларация по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт

 

icon-pdf Декларация по чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт

wordДекларация по чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт