Продължава заседанието на Общинския съвет във Варна

След като взе редица решения в подкрепа на бизнеса и на жителите на община Варна, местният парламент продължава работа. Във втория ден на заседанието съветниците ще разгледат предложения за решения от постоянната комисия по “Собственост и стопанство”.

Предстои да бъде допълнена „Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2020 г.“ Местният парламент ще реши дали общината да проведе процедура по придобиване на държавни имоти, върху които да бъдат изпълнени обществено значими проекти. Предоставянето на общински имоти за безвъзмездно управление от различни институции и организации в града също фигурира в дневния ред.

Заседанието започва в 9:00 часа в зала „Пленарна“. То ще бъде излъчвано онлайн през страницата на Общинския съвет – varnacouncil.bg.