Размерът на такса смет във Варна се запазва и през 2019 г.

BKD_1Увеличение на такса смет през 2019 г. във Варна няма да има. Това съобщи Стефка Господинова, директор на дирекция „Финанси и бюджет” в Община Варна, на днешното заседание на ПК „Благоустойство и комунални дейности“. Таксата за жилищни имоти, която е сред най-ниските в страната, остава 0,98 промила от данъчната оценка.

30,5 млн. лева от общинския бюджет са предвидени за почистване на Варна през 2019 г. Предложеният от кмета проект на план-сметка „Чистота“ беше гласуван от членовете на комисията. На днешното заседание стана ясно, че очакваните приходи от такса битови отпадъци за 2019 г. са в размер на 28 млн. лева. Около 1,5 млн. лева се предвижда да влязат в хазната от отчисления от РИОСВ-Варна. Очакваният преходен остатък от такса битови отпадъци към края на декември 2018 г. е 1 млн. лева.BKD_2

Бюджетът за сметосъбиране и сметоизвозване е почти същият като през 2018 г. и е в размер на 9 млн. и 159 хил. лв. За обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци са предвидени 11 млн. и 176 хил. лева, а за почистване и поддържане на чистотата на обществените места – близо 10 млн. и 165 хил. лева.

Около 800 хил. лева повече спрямо миналата година са средствата за ръчно и механизирано чистене на улични платна, спирки, площади, междублокови пространства, но според съветници заделените близо 6,1 млн. лева не са достатъчни за постигане на по-високи екологични резултати. По време на заседанието бяха дадени примери с Пловдив и Бургас, където за почистване на обществени площи се падат по съответно 27 лв. и 21 лв. на жител, а във Варна – 11 лв. Затова вероятно ще бъде внесено предложение за увеличение на средствата по това перо.