Съветниците одобриха иновативни проекти на стойност 1,5 млн. евро

Общински съвет реши Община ВарнаDSC02067 да кандидатства за  безвъзмездна финансова помощ в областта на киберсигурността. Предвидените средства са в размер на 800 000 евро по програма Хоризонт 2020.  Проектното предложение включва изграждането на софтуер, който да подпомогне дигитализацията на работните процеси в администрацията, и трансформирането на общинската документация от хартиен в електронен формат. С това ще се подобри обслужването на гражданите и бизнеса, а съхраняването на информацията ще бъде съобразено с GDPR и други директиви за сигурност. Общината ще си партнира с организации и институции от Холандия, Франция, Румъния и Гърция, с които вече е работила. От българска страна желание да участват в проекта са заявили също Областната управа и Техническият университет в града.  Проектът, с наименование „Градивни елементи на устойчивост в развиващите се ИКТ системи“, е с продължителност 36 месеца, а общата му стойност е 4 500 000 евро.

Вторият проект, който съветниците одобриха, е за изграждане на Цифров информационен хъб, който ще работи като интегрирана услуга „на едно гише“. Чрез него компаниите ще имат достъп до информация, опит и експертно мнение в областта на дигиталните технологии.  Предвидената безвъзмездната финансова помощ за Община Варна е в размер на 700 000 евро. Центърът ще осигурява и връзка с инвеститори, ще помага за свързване на потребители и доставчици на цифрови иновации и др. Ключовите технологии, до които центърът ще осигури достъп, са роботика, фотоника, анализ на данни, киберсигурност, симулация, високоефективни изчисления. Извън технологичния фокус той ще подпомага и сектори като селско стопанство, транспорт, строителство, производство.Общата стойност на проекта е 3 000 000 евро. Партньори, заявили желани за работата по проекта са ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ и Технически университет-Варна.

DSC01945DSC02116DSC02035