Съветници дадоха съгласието си детските градини във Варна да работят и през почивните дни

Съботно-неделни занимания и сезонни услуги ще могат да предоставят детските заведения във Варна. Това предвижда проект на нова общинска наредба, който беше одобрен от съветниците към комисиите „Наука и образование“ и „Правна комисия“. Заседанието на образователната комисия беше изнесено в заседателната зала на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“.

От допълнителната съботно-неделна услуга ще могат да се възползват само деца, които посещават съответното детско заведение. Малчугани от други градини няма да бъдат допускани. Грижата ще бъде полудневна – от 8:00 до 12:00 часа, без включена храна, а таксата ще е в размер на 11 лева на ден. За да бъде сформирана група през почивните дни, е необходимо да има поне 12 деца, записани и заплатили таксата за услугата. Ако децата са над 25, ще бъда сформирана втора група. Родителите, желаещи да се възползват от услугата, трябва да подадат предварително писмено заявление.

Новата наредба регламентира и сезонните дейности в детските градини на територията на Община Варна. Т.нар. сезонни градини ще могат да се посещават както от варненчета, така и от деца от други населени места, които през лятото пребивават във Варна. Сезонните дейности ще се организират само в рамките на неучебното време – от 1 юни до 15 септември, а грижата за малчуганите ще е целодневна. Месечната такса ще бъде в размер на 100 лева, като в тази сума влиза и храненето на децата. Желаещите родители трябва да подадат заявление от 20 април до 20 май на място в избраната от тях детска градина.

Общинската наредбата за условията и реда за организиране и финансиране на съботно-неделните и сезонни услуги е съобразена с новия Закон за училищно и предучилищно образование. За да влезе в сила, тя трябва да бъде приета от Общинския съвет.

Nauka2

На днешното си заседание съветниците от комисията „Наука и образование“ дадоха също съгласието си за преместване на ученици от няколко учебни заведения, в които предстоят основни ремонти. Мащабна реконструкция се предвижда в седем училища и три детски градини – Първо основно училище, СУ „П. Яворов”, VII СУ „Найден Геров”, ОУ „Константин Арабаджиев”, СУ „Димчо Дебелянов”, ОУ „Стефан Караджа” ОУ „Никола Вапцаров“ и детските градини „Светулка”, „Първи юни” и „Ян Бибиян”. Ремонтите ще бъдат извършени по проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“.

Четири училища вече имат готови инвестиционни проекти и за тях са ясни вариантите за преместване на учениците при стартиране на ремонтите дейности. Децата от Първо основно училище ще ползват временно сградата на СУ „П. Яворов“. Когато приключат строителните дейности, всички ученици от двете школа ще отидат в ремонтираното училище, за да се извърши реконструкцията в СУ „П. Яворов“. Вариантите за децата от СУ “Найден Геров“ са четири: Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн, ОУ „Черноризец Храбър“, Първа езикова гимназия и Четвърта езикова гимназия. Според плана учениците от филиала на ОУ „Константин Арабаджиев“ ще бъдат насочени към основната сграда.

СУ „Д. Дебелянов“ също има готов инвестиционен проект, но към момента не може да се намери подходящо решение за преместване. Това вероятно ще отложи строително-монтажните работи до лятото на 2018 г., като се използва ваканцията, за да не се нарушава образователният процес.

Останалите две училища, включени в проекта, са на етап инженеринг. В зависимост от началната дата за стартиране на ремонтните дейности се предвижда учениците от ОУ „Ст. Караджа“ да отидат временно в ОУ „Ангел Кънчев“. Вариантите пред ОУ „М. Вапцаров“ са или да се използва лятната ваканция, или ремонтът да се извършва етапно по корпуси, за да се избегне преместването на деца и ученици.