Собствениците на ловни кучета във Варна вече ще плащат годишна такса

P_1Собствениците на ловни кучета във Варна вече ще плащат годишна такса. Освободени от плащане ще бъдат стопаните на кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, отглеждани в регистриран животновъден обект.

Това предвиждат промените в общинската наредба за местните такси и цени на услуги, които бяха одобрени от членовете на ВрК “Правна” към Общински съвет – Варна. Измененията се налагат заради поправки в Закона за ветеринарномедицинската дейност, а окончателното решение ще бъде взето от местния парламент.

Годишната такса е в размер на 24 лв. За кучета, постоянно пребиваващи в населените места извън Варна – кметства Тополи, Каменар, Казашко, Константиново, Звездица, се заплаща 50 %, или 12 лв.

Освободени от такса остават собствениците на кучета на инвалиди, служебни кучета в организации на бюджетна издръжка, кастрирани четириноги. Стопаните на кучета, използвани за опитни цели и от Българския червен кръст, също няма да плащат налог.

Съветниците от правната комисия гласуваха и промени в Наредбата за организацията и дейността на клубовете за пенсионери в община Варна. За откриване на такъв клуб на територията на петте районни администрации – „Одесос“, „Младост“, „Приморски“, „Владислав Варненчик“ и „Аспарухово“, вече ще е необходимо да има поне 50 желаещи пенсионери. За петте села в общината минималният брой е 30 души от третата възраст.

Съгласно промените средствата за поддръжката на клубовете – осветление, отопление, вода, ремонти, обзавеждане и оборудване, ще се определят съобразно финансовите възможности на общината. Също така при откриване на нов клуб в решението на Общинския съвет изрично ще се посочва адресът на мястото, на което пенсионерите ще се събират и ще организират различни дейности.

На територията на община Варна от 1999 г. до сега са разкрити 23 пенсионерски клуба, стана ясно на днешното заседание на комисията.